Ajankohtaista

Työaikakorvausten vanhentumista koskeva oikeuskäytäntö on muuttunut. Lue OTM, KTM Joel Uusi-Oukarin arvio muutoksen merkityksestä.

Korkeimman oikeuden ratkaisu muutti työaikakorvausten vanhentumista Korkein oikeus antoi vuoden 2018 alkupuolella merkittävän ennakkopäätöksen KKO 2018:10. Korkein oikeus otti ratkaisussaan kantaa työntekijän työaikasaatavien vanhentumiseen. Sovellettu oikeuskäytäntö vanhentumisajoista Työaikalain 38 §:n mukaan työntekijän oikeus työaikalaissa tarkoitettuun korvaukseen raukeaa, jos kannetta työsuhteen jatkuessa ei nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt. […]

Ajankohtaista Artikkelit kesäkuu 20, 2018

Vaihtelevaa työaikaa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.6.2018. Lue, mitä työnantajan tulee huomioida jatkossa.

VAIHTELEVAA TYÖAIKAA KOSKEVAT LAKIMUUTOKSET TULIVAT VOIMAAN KESÄKUUN ALUSSA Vaihtelevan työajan työsopimuksia koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.6.2018. Muutosten tavoitteena on parantaa vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöiden asemaa ja varmistaa työsuhdeturvaa koskevien säännösten tehokas toteutuminen heidän osaltaan. Uuden sääntelyn myötä muutoksia tuli työsopimuslakiin, työaikalakiin, työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin sekä työttömyysturvalakiin. Keitä muutokset koskevat? Uusi lainsäädäntö […]

Ajankohtaista Artikkelit maaliskuu 26, 2018

Roihun työoikeusseminaari. Arvostava irtisanominen – laillisesti ja arpia jättämättä

Työsuhteen päättäminen on usein kriisi sekä työntekijälle, esimiehelle että muulle työyhteisölle. Miten hoitaa työsuhteen purkamis- tai irtisanomisprosessi juridisesti oikein, työntekijää arvostaen ja lamauttamatta työyhteisöä? Pahimmillaan huonosti hoidettu työsuhteen päättäminen johtaa pitkään oikeusprosessiin, vahingoittaa työnantajan mainetta ja jättää arvet työyhteisöön. Asianajotoimisto Roihun kevään 2018 työoikeusseminaarissa käsitellään haastavia työsuhteen päättämistilanteita: miten päättää työsuhde laillisesti ja hyvä henkilöstöhallinto […]

Artikkelit kesäkuu 15, 2017

Julkisen sektorin seminaari Turussa 13.6.2017

Asianajotoimisto Roihun Turun toimiston järjestämässä julkisen sektorin toimijoille suunnatussa seminaarissa tutustuttiin uuden hankintalain keskeisiin kohtiin ja perehdyttiin työnantajan oikeuksiin, velvollisuuksiin ja työkaluihin alisuoritustilanteissa. Puheenvuorossaan asianajaja, varatuomari Anssi Kriikkula esitteli käytännönläheisiä lähestymistapoja uuteen lakiin. Laki on tuonut osaksi helpotuksia ja täsmennyksiä aikaisempaan verrattuna, mutta lain velvoitteet on edelleen syytä selvittää tarkasti jo hankintojen suunnitteluvaiheessa. Vilkkaasti keskusteleva […]

Artikkelit toukokuu 26, 2017

Asiantuntijamme Tuomas Aho mukana seminaarissa 30.8.

Asiantuntijamme Tuomas Aho on mukana Onnistunut julkinen rakennushanke – ajankohtaisseminaarissa 30.8. Alla olevasta linkistä saat lisätietoa ja pääset ilmoittautumaan mukaan! https://www.editapublishing.fi/edilexpro/tuote/onnistunut-julkinen-rakennushanke-ajankohtaisseminaari

Artikkelit huhtikuu 27, 2017

Roihun Mari Mohsen Editan Työoikeuspäivässä

Lähtökohtana tasapuolisessa kohtelussa on samanlaisessa asemassa olevien työntekijöiden kohteleminen samalla tavalla – aitoa yhdenvertaisuutta ei ole kaikkien kohteleminen kategorisesti samalla tavalla”. Roihun Mari Mohsen puhui Editan Työoikeuspäivässä 26.4.2017 erilaisten työsuhde-etuuksien tasapuoliseen ja yhdenvertaiseen antamiseen liittyvistä käytännön ongelmakysymyksistä. Avainsanat: Roihu, työoikeus, Edita, Mari Mohsen, työoikeuspäivä

Artikkelit maaliskuu 23, 2017

Osakkaamme, asianajaja Tuomas Ahon laatima Innovaatiokumppanuutta koskeva käsikirja ilmestynyt nyt Tekesin julkaisusarjassa

Asianajajamme Tuomas Aholta ilmestyy Tekesin julkaisemana uuden hankintalain mukainen innovaatiokumppanuutta koskeva käsikirja. Käy lukemassa aiheesta lisää Tekesin sivuilta: https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2017/uuden-hankintalain-innovaatiokumppanuudesta-kasikirja/ Avainsanat: Tuomas Aho, innovaatiokumppanuus, Tekes, Roihu    

Ajankohtaista Artikkelit maaliskuu 8, 2017

21.3.2017 – Salla Pyymäki ja Mari Mohsen kouluttamassa Tampereen kauppakamarilla

Roihun Salla Pyymäki ja Mari Mohsen käsittelevät haastavia esimiestilanteita ja hyvän HR-johtamisen juridisia kysymyksiä Tampereen kauppakamarin koulutuksessa 21.3. Tervetuloa – mukaan mahtuu vielä! Lisätietoa tapahtumasta sekä ilmoittautuminen täältä: goo.gl/uVJquh Avainsanat: Salla Pyymäki, Mari Mohsen, Tampereen kauppakamari, Roihu, Koulutus

Ajankohtaista Artikkelit marraskuu 3, 2016

Roihun työoikeusseminaari

Ikävä pomo vai hankala työntekijä? – Haastavia esimiestilanteita ja hyvän HR-johtamisen juridisia askelmerkkejä  Johtaminen on yksi yritystoiminnan menestystekijöitä. Hyvä HR-johtaminen parantaa yrityksen tulosta mm. parempana työtehona ja pienempinä sairauspoissaoloina. Esimiehiltä edellytetään yhä laajempaa HR-osaamista myös julkisella sektorilla, jossa johtaminen on tärkeä väline perustehtävän toteuttamisessa. Seminaarissamme käsittelemme henkilöstöjohtamiseen liittyviä juridisia askelmerkkejä ja tarjoamme käytännöllisiä ratkaisumalleja haastaviin […]

Artikkelit syyskuu 4, 2016

Kilpailukieltosopimukset työsuhteessa

Mitä kilpailukieltosopimus tarkoittaa? Jokaisella on perustuslaissa turvattu oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Työsuhteen aikana oikeutta on rajoitettu; työntekijällä on työsuhteen aikana lakiin perustuva velvoite olla harjoittamatta työnantajan toiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa. Työsuhteen päätyttyä työntekijä on kuitenkin heti vapaa harjoittamaan kilpailevaa toimintaa tai siirtymään kilpailijan palvelukseen, ellei toisin ole sovittu. Työsopimuslaki mahdollistaa työntekijän […]

12
FinlandEnglish