Ajankohtaista

Ajankohtaista Artikkelit maaliskuu 26, 2018

Roihun työoikeusseminaari. Arvostava irtisanominen – laillisesti ja arpia jättämättä

Työsuhteen päättäminen on usein kriisi sekä työntekijälle, esimiehelle että muulle työyhteisölle. Miten hoitaa työsuhteen purkamis- tai irtisanomisprosessi juridisesti oikein, työntekijää arvostaen ja lamauttamatta työyhteisöä? Pahimmillaan huonosti hoidettu työsuhteen päättäminen johtaa pitkään oikeusprosessiin, vahingoittaa työnantajan mainetta ja jättää arvet työyhteisöön. Asianajotoimisto Roihun kevään 2018 työoikeusseminaarissa käsitellään haastavia työsuhteen päättämistilanteita: miten päättää työsuhde laillisesti ja hyvä henkilöstöhallinto […]

Ajankohtaista toukokuu 3, 2017

Roihun työoikeusseminaari kevät 2017

Vapaata työssä vai työssä vapaalla? – Muuttuvan työelämän juridiset haasteet  Nopeasti muuttuva työelämä asettaa työnantajalle yhä uusia juridisia velvoitteita. Työtä tehdään entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Digitalisaation ja sosiaalisen median merkitys kasvaa. Työ- ja vapaa-aika sekoittuvat, samoin työ- ja yksityiselämän roolit. Asianajotoimisto Roihun kevään 2017 työoikeusseminaarissa käsitellään rajanvetoa työn teettämisen erilaisten muotojen välillä, sosiaalisen […]

Ajankohtaista Artikkelit maaliskuu 8, 2017

21.3.2017 – Salla Pyymäki ja Mari Mohsen kouluttamassa Tampereen kauppakamarilla

Roihun Salla Pyymäki ja Mari Mohsen käsittelevät haastavia esimiestilanteita ja hyvän HR-johtamisen juridisia kysymyksiä Tampereen kauppakamarin koulutuksessa 21.3. Tervetuloa – mukaan mahtuu vielä! Lisätietoa tapahtumasta sekä ilmoittautuminen täältä: goo.gl/uVJquh Avainsanat: Salla Pyymäki, Mari Mohsen, Tampereen kauppakamari, Roihu, Koulutus

Ajankohtaista Artikkelit marraskuu 3, 2016

Roihun työoikeusseminaari

Ikävä pomo vai hankala työntekijä? – Haastavia esimiestilanteita ja hyvän HR-johtamisen juridisia askelmerkkejä  Johtaminen on yksi yritystoiminnan menestystekijöitä. Hyvä HR-johtaminen parantaa yrityksen tulosta mm. parempana työtehona ja pienempinä sairauspoissaoloina. Esimiehiltä edellytetään yhä laajempaa HR-osaamista myös julkisella sektorilla, jossa johtaminen on tärkeä väline perustehtävän toteuttamisessa. Seminaarissamme käsittelemme henkilöstöjohtamiseen liittyviä juridisia askelmerkkejä ja tarjoamme käytännöllisiä ratkaisumalleja haastaviin […]

Ajankohtaista syyskuu 4, 2016

Sairauspoissaolot työpaikan ongelmana – toimivia ratkaisuja

Huoli perusteettomista tai runsaista sairauspoissaoloista on työpaikoilla toisinaan esiintyvä ongelma. Menettelytavat, joita työnantajan olisi noudatettava joskus monimutkaisissakin tilanteissa, ovat usein epäselviä. Haastaviin työkyvyttömyystilanteisiin reagoitaessa on huomioitava lääketieteellisten seikkojen lisäksi juridiset reunaehdot ja työterveyshuollon toimintamahdollisuudet. Usein on myös vääriä käsityksiä siitä, mitä työterveyslääkäri voi lainsäädännön puitteissa tehdä. Lääkäreitä sitoo tiukka salassapitovelvollisuus, eikä terveydenhuolto saa antaa potilasasiakirjoihin […]

FinlandEnglish