Artikkelit

Roihun työoikeusseminaari kevät 2017

Vapaata työssä vai työssä vapaalla? – Muuttuvan työelämän juridiset haasteet  Nopeasti muuttuva työelämä asettaa työnantajalle yhä uusia juridisia velvoitteita. Työtä tehdään entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Digitalisaation ja sosiaalisen median merkitys kasvaa. Työ- ja vapaa-aika sekoittuvat, samoin työ- ja yksityiselämän roolit. Asianajotoimisto Roihun kevään 2017 työoikeusseminaarissa käsitellään rajanvetoa työn teettämisen erilaisten muotojen välillä, sosiaalisen […]

Ajankohtaista Artikkelit maaliskuu 8, 2017

21.3.2017 – Salla Pyymäki ja Mari Mohsen kouluttamassa Tampereen kauppakamarilla

Roihun Salla Pyymäki ja Mari Mohsen käsittelevät haastavia esimiestilanteita ja hyvän HR-johtamisen juridisia kysymyksiä Tampereen kauppakamarin koulutuksessa 21.3. Tervetuloa – mukaan mahtuu vielä! Lisätietoa tapahtumasta sekä ilmoittautuminen täältä: goo.gl/uVJquh Avainsanat: Salla Pyymäki, Mari Mohsen, Tampereen kauppakamari, Roihu, Koulutus

Ajankohtaista Artikkelit marraskuu 3, 2016

Roihun työoikeusseminaari

Ikävä pomo vai hankala työntekijä? – Haastavia esimiestilanteita ja hyvän HR-johtamisen juridisia askelmerkkejä  Johtaminen on yksi yritystoiminnan menestystekijöitä. Hyvä HR-johtaminen parantaa yrityksen tulosta mm. parempana työtehona ja pienempinä sairauspoissaoloina. Esimiehiltä edellytetään yhä laajempaa HR-osaamista myös julkisella sektorilla, jossa johtaminen on tärkeä väline perustehtävän toteuttamisessa. Seminaarissamme käsittelemme henkilöstöjohtamiseen liittyviä juridisia askelmerkkejä ja tarjoamme käytännöllisiä ratkaisumalleja haastaviin […]

Artikkelit syyskuu 4, 2016

Kilpailukieltosopimukset työsuhteessa

Mitä kilpailukieltosopimus tarkoittaa? Jokaisella on perustuslaissa turvattu oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Työsuhteen aikana oikeutta on rajoitettu; työntekijällä on työsuhteen aikana lakiin perustuva velvoite olla harjoittamatta työnantajan toiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa. Työsuhteen päätyttyä työntekijä on kuitenkin heti vapaa harjoittamaan kilpailevaa toimintaa tai siirtymään kilpailijan palvelukseen, ellei toisin ole sovittu. Työsopimuslaki mahdollistaa työntekijän […]

Artikkelit syyskuu 4, 2016

Digitalisaation vaikutus työelämään

Digitalisaatio on päivän muotisana, joka nostetaan esiin lähes aina työelämästä puhuttaessa. Digitalisaatio on sateenvarjokäsite, jonka alle mahtuu monia erilaisia ilmiöitä. Digitalisaation käsitettä on vaikea määritellä tarkasti, koska kyseessä on koko ajan muuttuva ja kehittyvä ilmiö. Esimerkiksi työelämässä digitalisaatio voi vaikuttaa melkein mihin tahansa, aina sähköisestä työsopimuksesta sosiaaliseen median käyttöön. Työelämän näkökulmasta olennaista on, että digitalisaatio […]

Artikkelit syyskuu 4, 2016

Työntekijän sananvapaus ja lojaliteettivelvollisuus

Sananvapaus on maailmanlaajuinen ihmisoikeus ja arvo, ja Suomessa se on lisäksi perustuslain tasolla säädetty oikeusnormi eli perusoikeus. Sananvapaus tarkoittaa jokaisen ihmisen oikeutta ilmaista itseään, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä sekä kommunikoida toisten ihmisten kanssa. Sananvapauden avulla pyritään turvaamaan vapaa mielipiteenmuodostus ja julkinen keskustelu. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on sananvapautta koskeva […]

Artikkelit helmikuu 26, 2016

Perintövero – Testamentista luopuminen ilman veroseuraamuksia?

  PERINTÖVEROTUS: Onko testamentista mahdollista luopua osittain ilman veroseuraamuksia? Perintöverolaki lähtee siitä, ettei perintönä saadusta omaisuudesta voida luopua tehokkaasti ja verovapaasti ainoastaan osittain. Luopumisen tulee olla ehdotonta eikä perintöön ole saanut ryhtyä, jotta luopumista koskeva verohyöty voidaan saavuttaa ja lahjaveroseuraamuksilta vältytään. Perintöverolaki mahdollistaa kuitenkin sen, että testamentti voidaan ottaa vastaan ainoastaan osittain eli toisin sanoen […]

Artikkelit helmikuu 26, 2015

Uusi lainsäädäntö: Perinnönjaon oikaisu ja omaisuuden palautus

  PERINTÖOIKEUS: Perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusta koskeva uusi lainsäädäntö Perintökaareen (PK) on lisätty vuoden 2016 vaihteessa uusi perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskeva luku (PK 23a luku). Sääntely tulee sovellettavaksi tilanteissa, joissa perillisen tai yleistestamentin saajan oikeus perintöön on aiemmin toimitetussa perinnönjaossa sivuutettu tai lapsen ja vanhemman välinen suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen. Myös […]

FinlandEnglish