Uncategorized

Työaikakorvausten vanhentumista koskeva oikeuskäytäntö on muuttunut. Lue OTM, KTM Joel Uusi-Oukarin arvio muutoksen merkityksestä.

Korkeimman oikeuden ratkaisu muutti työaikakorvausten vanhentumista Korkein oikeus antoi vuoden 2018 alkupuolella merkittävän ennakkopäätöksen KKO 2018:10. Korkein oikeus otti ratkaisussaan kantaa työntekijän työaikasaatavien vanhentumiseen. Sovellettu oikeuskäytäntö vanhentumisajoista Työaikalain 38 §:n mukaan työntekijän oikeus työaikalaissa tarkoitettuun korvaukseen raukeaa, jos kannetta työsuhteen jatkuessa ei nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus korvaukseen on syntynyt. […]

FinlandEnglish