Hankintalain muutokset voimaan 1.7.2021

Eduskunta on hyväksynyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettuun lakiin (1397/2016) eli hankintalakiin muutoksia, jotka ovat pääosin teknisiä korjauksia ja täydennyksiä*. Useilta osin tarkoitus on muuttaa sanamuoto vastaamaan direktiiviä. Huomiota...

lue lisää

Markkinoinnin tulkinnanvaraiset pelisäännöt

Missä kulkee raja sallitun ja ei -sallitun markkinoinnin välillä? Miten voin välttää yleisimmät sudenkuopat? Olen seurannut aktiivisesti markkinointiin liittyviä riitoja ja oikeustapauksia viimeisen 10 vuoden ajan. Tuona aikana Suomessa on virinnyt varsin aktiivista...

lue lisää