Häviäjä maksaa – vai maksaako?

Oikeudenkäyntikuluriski jakautuu riita-asioissa siten, että pääsäännön mukaan oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli määrätään korvaamaan jutun voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut. Pääsääntöä on kritisoitu kohtuuttomaksi ja sen on sanottu heikentävän asianosaisen...

lue lisää

Sääntelymuutoksia etäyhtiökokouksiin

Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2021 työryhmän valmistelemaan osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin muutoksia, jotka helpottaisivat etäosallistumisvaihtoehtojen tarjoamista ja käyttämistä yhtiökokouksissa ja osuuskuntien kokouksissa sekä...

lue lisää

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu

Ympäristöministeriössä on valmisteltu maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta vuodesta 2018 lähtien. Lakiesitys on lähtemässä lausuntokierrokselle syyskuun lopussa. Kokonaisuus on massiivinen: valmistelussa on noin 400 pykälää ja hallituksen esitys on noin...

lue lisää

Korona ja liikehuoneiston vuokra

Koronavirusepidemia on lyhyessä ajassa vaikuttanut merkittävästi yritysten liiketoimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Moni yritys pyrkii keventämään eri tavoin kulurakennettaan ja sopeuttamaan toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin. Useille yrityksille...

lue lisää