Hankintalain muutokset voimaan 1.7.2021

Eduskunta on hyväksynyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettuun lakiin (1397/2016) eli hankintalakiin muutoksia, jotka ovat pääosin teknisiä korjauksia ja täydennyksiä*. Useilta osin tarkoitus on muuttaa sanamuoto vastaamaan direktiiviä. Huomiota...

lue lisää

Markkinoinnin tulkinnanvaraiset pelisäännöt

Missä kulkee raja sallitun ja ei -sallitun markkinoinnin välillä? Miten voin välttää yleisimmät sudenkuopat? Olen seurannut aktiivisesti markkinointiin liittyviä riitoja ja oikeustapauksia viimeisen 10 vuoden ajan. Tuona aikana Suomessa on virinnyt varsin aktiivista...

lue lisää

Työoikeuden webinaarit syksyllä 2020

Roihun osakas, asianajaja Maria Penttilä osallistuu useampaan työoikeudellisia asioita käsittelevään webinaariin.   Työnantajan rekrytointimahdollisuudet poikkeusoloissa (webinaaritallenne) Voiko työnantaja rekrytoida lisää henkilökuntaa tai ottaa...

lue lisää

Korona ja liikehuoneiston vuokra

Koronavirusepidemia on lyhyessä ajassa vaikuttanut merkittävästi yritysten liiketoimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Moni yritys pyrkii keventämään eri tavoin kulurakennettaan ja sopeuttamaan toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin. Useille yrityksille...

lue lisää