Nimityksiä Roihulla

Joel Uusi-Oukari osakkaaksi Olemme kutsuneet Joel Uusi-Oukarin yhtiömme osakkaaksi 1.4.2022 lukien.Joel on aloittanut Roihulla 1.3.2018. Jo työsuhteensa alusta alkaen Joel on osoittanut olevansa erittäin aikaansaava juristi. Joel on loistava työoikeuden osaaja...

lue lisää

Sääntelymuutoksia etäyhtiökokouksiin

Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2021 työryhmän valmistelemaan osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin muutoksia, jotka helpottaisivat etäosallistumisvaihtoehtojen tarjoamista ja käyttämistä yhtiökokouksissa ja osuuskuntien kokouksissa sekä...

lue lisää

Hankintalain muutokset voimaan 1.7.2021

Eduskunta on hyväksynyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettuun lakiin (1397/2016) eli hankintalakiin muutoksia, jotka ovat pääosin teknisiä korjauksia ja täydennyksiä*. Useilta osin tarkoitus on muuttaa sanamuoto vastaamaan direktiiviä. Huomiota...

lue lisää

Markkinoinnin tulkinnanvaraiset pelisäännöt

Missä kulkee raja sallitun ja ei -sallitun markkinoinnin välillä? Miten voin välttää yleisimmät sudenkuopat? Olen seurannut aktiivisesti markkinointiin liittyviä riitoja ja oikeustapauksia viimeisen 10 vuoden ajan. Tuona aikana Suomessa on virinnyt varsin aktiivista...

lue lisää