PERHEVARALLISUUSOIKEUS

PERHEVARALLISUUSOIKEUS

Tarjoamme laaja-alaiseen asiantuntemukseen perustuvia asiakaslähtöisiä ja yksilöllisiä palveluita perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Vahva osaamisemme näkyy perintöoikeudessa, johon yhdistämme luontevasti perintöverosuunnitteluun liittyvät kysymykset. Asiakkaamme saavat meiltä käytännönläheistä ja konkreettista tietoa vaikkapa perimysjärjestykseen, pesänselvityksiin, perinnönjakoihin ja testamentteihin liittyen. Perintöverosuunnittelussa korostamme aina hyvissä ajoin aloitetun huolellisen suunnittelun merkitystä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Palvelemme muun muassa seuraavissa perintöoikeuteen ja perintöverosuunnitteluun liittyvissä asioissa:

 • Laadimme edunvalvontavaltuutuksia ja hoitotahtoja
 • Laadimme testamentteja
 • Laadimme erilaisia lahjakirjoja kattaen myös määrämuodossa tehtävät asiakirjat
 • Laadimme perukirjoja
 • Laadimme perinnönjakosopimuksia ja testamentin toimeenpanoasiakirjoja
 • Teemme perintöverosuunnittelua ennakollisesti esimerkiksi testamenttien tai lahjoitusten muodossa sekä jälkikäteen huomioimalla verosuunnitteluun liittyvät aspektit vaikkapa perinnönjakotilanteessa perittävän aviovarallisuussuhteiden merkitystä unohtamatta
 • Perinnönjakoon liittyvien asioiden riitautuessa toimimme asiakkaidemme avustajina pesänselvitys ja -jakoprosesseissa pesänjakajan luona sekä oikeudenkäynneissä perinnönjaon tai testamentin moiteprosesseista
 • Toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänselvittäjinä ja -jakajina

Perheoikeuden osa-alueella tarjoamme palveluitamme muun muassa seuraavasti:

 • Laadimme avioehtosopimuksia ja sopimuksia avioeron varalta
 • Laadimme omaisuuden ositus- ja erottelusopimuksia avioerotilanteissa
 • Teemme sopimuksia lasten huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta
 • Konsultoimme ja neuvomme asiakkaitamme
 • Asioiden riitautuessa toimimme asiakkaidemme avustajina avioeroihin liittyvissä pesänjakoprosesseissa pesänjakajan luona sekä oikeudenkäynneissä avioero-osituksiin tai –erotteluihin liittyvissä moiteprosesseista tai riitaisissa lapsioikeudellisissa asioissa
 • Toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänjakajina

Lue lisää palveluistamme ylläpitämiltämme Internetsivuilta www.perhevarallisuusoikeus.fi

Asiantuntijamme perhevarallisuusoikeudellisissa asioissa:

Elisa Ilmoniemi, asianajaja
Essi Lehtola, varatuomari
Samu Leivo, asianajaja

FinlandEnglish