Liisa Reunamäki

Työoikeus, Urheiluoikeus

Liisa Reunamäki

Asianajaja, oikeustieteen maisteri, musiikin maisteri

Työvapaalla

Liisa Reunamäki työskentelee pääasiassa työoikeudellisten toimeksiantojen parissa. Liisa avustaa niin yksityishenkilöitä, yritysasiakkaita kuin julkisyhteisöjäkin muun muassa palvelussuhteen päättämistä, työsyrjintää ja sopimusehtoja koskevissa asioissa. Liisalla on kokemusta myös työsuhderiitojen sovittelusta sekä asiamiehenä toimimisesta eri tuomioistuimissa ja hän myös kouluttaa aktiivisesti työ- ja virkasuhteisiin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Liisalla on erityisosaamista myös urheiluoikeudesta ja hän kirjoittaa lakimiestyön ohessa väitöskirjaa urheilun ammattivalmentajien oikeudellisesta asemasta. Työ- ja urheiluoikeudellisten toimeksiantojen lisäksi Liisa avustaa asiakkaitamme rakentamiseen sekä perhe- ja perintöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Liisa työskentelee pääasiallisesti Helsingin toimistollamme.

Erityisosaaminen

Työoikeus
Urheiluoikeus

Koulutus

Asianajaja 2021
Oikeustieteen väitöskirjatutkija 2020 –
Oikeustieteen maisteri 2017
Musiikin maisteri 2017

Työkokemus

Asianajotoimisto Puranen, Kiviluoto & Co Oy 2017–2021
Sisä-Suomen maistraatti, holhoustoimi 2015–2017

Jäsenyydet

Työoikeudellinen yhdistys
Urheiluoikeuden yhdistys

Kielitaito

suomi, ranska, englanti, ruotsi