Salla Pyymäki

Työ- ja virkasuhdeoikeus, Riidanratkaisu, Koulutus

Salla Pyymäki

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri+358 40 521 1751
faksi: +358 10 752 0125

Salla Pyymäellä on laaja kokemus työ- ja virkasuhdeoikeuden alalla. Salla toimii neuvonantajana monipuolisissa työ- ja virkasuhdeoikeudellisissa kysymyksissä muun muassa työ- ja virkasuhteen päättämistilanteissa, työ- ja johtajasopimusten laadinnassa, yhteistoimintaneuvotteluissa, yritysjärjestelyissä ja liikkeen luovutustilanteissa.

Salla konsultoi myös julkisten organisaatioiden muutosprosesseissa, ja hänellä on kokemusta kunnallisesta hallintomenettelystä. Ennen asianajoalalla siirtymistään hän on työskennellyt KT Kuntatyönantajat ry:ssä.

Salla avustaa työnantajia erilaisissa työyhteisöjen ongelmatilanteissa esimerkiksi kiusaamisväitteiden selvittämisprosesseissa. Salla toimii asiamiehenä erilaisissa riitaprosesseissa yleisessä tuomioistuimessa, hallintotuomioistuimessa ja välimiesmenettelyssä. Työoikeuden lisäksi Sallalla on kokemusta muun muassa sopimusoikeuteen ja vahingonkorvausoikeuteen liittyvistä riitaprosesseista.

Salla kouluttaa paljon eri alojen esimiehiä työ- ja virkasuhdeoikeudellisista aiheista. Hänellä on pedagoginen koulutus. Hän erikoistuu parhaillaan myös työnohjaajaksi.

Salla työskentelee Tampereen ja Helsingin toimistoissamme.

Erityisosaaminen

Työ- ja virkasuhdeoikeus
Riidanratkaisu
Koulutus

Koulutus

Asianajajatutkinto 2014
Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto 2008
Filosofian maisteri, Tampereen yliopisto 2003

Työkokemus

Asianajotoimisto Eversheds Finland Oy (ja edeltäjät), lakimies, asianajaja 2013 – 2015
Asianajotoimisto Bützow Oy, lakimies 2011 – 2013
KT Kuntatyönantajat ry, työmarkkinalakimies 2009 – 2011

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto ry
Suomen Lakimiesliitto ry

Kielitaito

suomi, englanti