Salla Pyymäki

Työ- ja virkasuhdeoikeus, Riidanratkaisu, Koulutus

Salla Pyymäki

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri+358 40 521 1751
faksi: +358 10 752 0125

Salla Pyymäellä on laaja kokemus työ- ja virkasuhdeoikeuden alalla. Salla toimii julkisten ja yksityisten työnantajien neuvonantajana monipuolisissa työ- ja virkasuhdeoikeudellisissa kysymyksissä muun muassa työ- ja virkasuhteen päättämistilanteissa, työ- ja johtajasopimusten laadinnassa, yhteistoimintaneuvotteluissa, yritysjärjestelyissä ja liikkeen luovutustilanteissa.

Salla konsultoi myös julkisten organisaatioiden muutosprosesseissa, ja hänellä on kokemusta kunnallisesta hallintomenettelystä. Ennen asianajoalalla siirtymistään hän on työskennellyt KT Kuntatyönantajat ry:ssä.

Salla avustaa työnantajia erilaisissa työyhteisöjen ongelmatilanteissa esimerkiksi kiusaamisväitteiden selvittämisprosesseissa. Salla toimii asiamiehenä erilaisissa riitaprosesseissa yleisessä tuomioistuimessa, hallintotuomioistuimessa ja työtuomioistuimessa.

Salla kouluttaa paljon eri alojen esimiehiä työ- ja virkasuhdeoikeudellisista aiheista. Hänellä on pedagoginen koulutus.

Salla toimii lisäksi työyhteisösovittelijana, ja hän antaa sivutoimisesti työnohjausta yksilöille ja ryhmille.

Salla työskentelee Tampereen ja Helsingin toimistoissamme.

Erityisosaaminen

Työ- ja virkasuhdeoikeus
Riidanratkaisu
Koulutus

Koulutus

Asianajajatutkinto 2014
Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto 2008
Filosofian maisteri, Tampereen yliopisto 2003

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus, Tampereen kesäyliopisto 2018
Työyhteisösovittelija-valmennus, TAKK 2022

Työkokemus

Asianajotoimisto Roihu Oy, asianajaja, osakas 2015 –
Virtaamo Konsultointi Oy, työnohjaaja, työyhteisösovittelija 2018 –
Asianajotoimisto Eversheds Finland Oy (ja edeltäjät), lakimies, asianajaja 2013 – 2015
Asianajotoimisto Bützow Oy, lakimies 2011 – 2013
KT Kuntatyönantajat ry, työmarkkinalakimies 2009 – 2011

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto ry
Suomen Lakimiesliitto ry
Suomen Työnohjaajat ry

Kielitaito

suomi, englanti