Kilpailukieltosopimukset työsuhteessa

Mikä on kilpailukieltosopimus? Jokaisella on perustuslaissa turvattu oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Työsuhteen aikana tätä oikeutta on kuitenkin rajoitettu; työntekijällä on työsuhteen aikana työsopimuslakiin perustuva...