Joustotyöajan käsite otettiin lakiin vuoden 2020 alusta voimaan tulleen työaikalain uudistuksen myötä. Uudella työaikamuodolla pyritään vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin, sillä käsite liittyy ajasta ja paikasta riippumattomaan työntekoon. Joustotyö soveltuu erityisesti tieto- ja asiantuntijatyöhön.

Joustotyöajasta voidaan työnantajan ja työntekijän kesken sopia, kun vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Joustotyöaikaa koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja laissa on asetettu sopimukselle tietty vähimmäissisältö. Joustotyöaikaa noudatettaessa työnantaja asettaa työntekijälleen työtehtävät, sekä määrittää niitä koskevat tavoitteet ja kokonaisaikataulun. Joustotyöaika on ennen kaikkea työnantajan ja työntekijän väliseen luottamukseen perustuva työaikajärjestely. Työnantajan asettamissa puitteissa työntekijä saakin suorittaa työtehtäviään haluamassaan paikassa ja aikataulussa. Näin ollen joustotyöajasta ei voida sopia sellaisissa työtehtävissä, joissa työn luonne tai työnantaja edellyttää pääasiallista läsnäoloa työpaikalla tai työntekemistä tiettynä kellonaikana.