Työsopimus on määräaikainen, kun sen päättymisajankohta on määritetty etukäteen. Kyse voi olla tietystä kalenteriin määritellystä ajanjaksosta taikka jostain muusta tilapäisestä tapahtumasta, kuten tietystä projektista tai vakituisen työntekijän sijaisuudesta. Työsopimusta tehtäessä ei välttämättä ole tiedossa, milloin määräaikainen työsopimus tarkalleen ottaen päättyy, vaan siitä on voitu antaa vain arvio. Jos päättymisen ajankohta on vain työnantajan tiedossa, työnantajan on hyvissä ajoin tiedotettava työntekijälle, kun päättymisen ajankohta selviää. Esimerkiksi hoitovapaalla oleva työntekijä ilmoittaa palaavansa takaisin töihin.

Työnantajalla on oltava perusteltu syy määräaikaisen työsopimuksen solmimiseksi. Työnantajan aloitteesta, ilman hyväksyttävää perusteltua syytä tehtyä määräaikaista sopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana. Jos taas työntekijä aidosti itse toivoo työsopimuksen tekemistä määräaikaisena toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen sijaan, perusteltua syytä ei tarvita.

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, vaan se päättyy ennalta määrätyn ajan kuluttua umpeen tai työn valmistuttua. Määräaikainen työsopimus voidaan päättää määräajan kuluessa vain purkamalla tai yhteisesti sopimalla. On kuitenkin mahdollista sopia, että määräaikaisen työsopimuksen voi irtisanoa myös määräajan sisällä kuten toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, mikäli työsopimuksessa on sovittu irtisanomismahdollisuudesta. Tällaista työsopimusta kutsutaan sekamuotoiseksi työsopimukseksi. Lisäksi mikäli määräaikainen työsopimus on solmittu viittä vuotta pidemmäksi ajaksi, saavat osapuolet kuitenkin irtisanoa määräaikaisen sopimuksen viiden vuoden jälkeen samoin kuin toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen.

Työoikeus on yksi erityisosaamisalueistamme. Avustamme asiakkaitamme työsopimusten laadinnassa ja autamme yritystä räätälöimään työsopimuksen, joka soveltuu parhaiten juuri sen tarpeisiin. Turhat riidat vältetään usein, kun tärkeistä asioista on neuvoteltu ja ne on selkeästi kirjattu sopimukseen. Suosittelemme käyttämään asiantuntijan apua myös päättämistilanteissa niihin liittyvien riskien minimoimiseksi. Meillä on runsaasti kokemusta haastavista päättämisprosesseista. Avustamme tilanteen oikeudellisessa arvioinnissa, oikean menettelytavan valinnassa ja osallistumme tarvittaessa varoitus- ja irtisanomistilaisuuksiin sekä laadimme tarvittavat dokumentit.