hankintalaki, Kilpailutukset ja sisämarkkinaoikeus

Kilpailutukset, julkiset hankinnat, kilpailuoikeus ja valtiontukisääntely

Tarjoamme testattua oikeudellista osaamista isoihin ja pienempiin kilpailutuksiin liittyvässä oikeudellisessa konsultoinnissa. Olemme toimineet neuvonantajana monissa merkittävissä palveluhankintoja koskevissa kilpailutuksissa mm. sote- ja IT-sektorilla. Meillä on myös kokemusta mukana olosta asiantuntijana uuden tyyppisten innovaatiokumppanuushankkeiden toteuttamisessa. Näihin liittyen tarjoamme apua mm. seuraaviin liittyen:

  • markkinakartoitus
  • neuvottelumenettely tai muu valittava hankintamenettely kuten innovaatiokumppanuus ja sen koordinointi
  • ulkoistus ja siihen liittyvät kilpailutus
  • hankintailmoitus, tarjouspyyntö ja näiden laadinta
  • sopimusneuvottelu
  • hankintariidat

Toimimme neuvonantajana julkisiin hankintoihin liittyvässä valmistelussa ja markkinaoikeusriidoissa. Edustamme päämiehiämme hankintariidoissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Kilpailuoikeuden puolella sekä kilpailuoikeudellisiin vahingonkorvauksiin liittyvissä kysymyksissä pystymme tarjoamaan pitkäaikaiseen kokemukseen perustuvaa osaamista yrityksille ja julkisyhteisöille. Tyypillisesti toimeksiannot liittyvä seuraaviin:

  • kilpailuoikeudelliset selvitykset yritysjärjestelyihin liittyen (fuusiovalvonta)
  • yritysjärjestelyihin liittyvät ehdot, kuten kilpailukielto, niiden sallittavuuden ennakollinen arviointi

Asianajajillamme on myös kokemusta toimimisesta asiamiehenä Suomen ensimmäisissä kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvausriidoissa.
Valtiontukisääntelyn huomioon ottaminen on tullut osaksi julkisyhteisöjen toimintaa mm. kiinteistöjärjestelyissä. Asianajajillamme on pitkäaikainen kokemus EU-valtiontukisääntelyyn liittyvässä neuvonannossa ja sen huomioon ottamisesta julkisen päätöksenteon valmistelussa. Julkissektorin toiminnassa on huomioon otettava yhä enemmän myös seuraavia aspekteja:

  • kilpailuneutraliteetti
  • valtiontukisääntely
Asiantuntevaa apua hankintaoikeudellisiin kysymyksiin:


Hankintaoikeuden palvelumme:

et-Z
Markkinakartoitus
et-Z
Neuvottelumenettely tai muu valittava hankintamenettely
et-Z
Ulkoistus ja siihen liittyvä kilpailutus
et-Z
Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö
et-Z
Sopimusneuvottelu
et-Z
Hankintariidat
et-Z
Kilpailuoikeudelliset selvitykset yritysjärjestelyihin liittyen
et-Z
Yritysjärjestelyihin liittyvät ehdot, kuten kilpailukielto

Asiantuntijamme sisämarkkinaoikeudellisissa asioissa

Tuomas Aho

Tuomas Aho

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti

tuomas.aho@roihulaw.fi
+358 50 526 3451
Lue lisää

Anssi Kriikkula

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti

anssi.kriikkula@roihulaw.fi
+358 40 516 5991
Lue lisää

Viivi Lamminen

Viivi Lamminen

Lakimies, oikeustieteen maisteri

viivi.lamminen@roihulaw.fi
+358 50 441 2055
Lue lisää

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Asiantuntevaa apua

2 + 14 =