IPR ja tietosuoja

et-

Teollis- ja tekijänoikeudet, rekisteröinnit

Toimistomme palvelut kattavat teollis- ja tekijänoikeuksiin (IPR) liittyvän oikeudellisen neuvonannon. Avustamme yritysten teknologiakumppanuuksiin ja lisensointiin liittyvissä sopimusjärjestelyissä.
Toimimme tavaramerkkiasiamiehenä kotimaassa ja maailmanlaajuisesti huolehtien yritysten rekisteröintitarpeista ja edunvalvonnasta. 

Palvelumme:

 • Tavaramerkkien rekisteröinti (Suomi / EU / maailmanlaajuinen rekisteröinti)
 • Tavaramerkkeihin liittyvät hakemusasiat, sovittelut ja oikeudenkäynnit
 • Mallioikeuksien rekisteröinti
 • Innovaatiosetelin hyödyntäminen IPR-asioissa, IPR-konsultointi (Business Finland – Innovaatioseteli)
 • Lisenssisopimukset
 • Tekijänoikeuksien luovuttaminen
 • Tekijänoikeuksiin liittyvät oikeudenkäynnit

Tietosuoja

Tietosuojasääntelyn huomioon ottaminen on nykyisin välttämätöntä kaikkien yhteisöjen toiminnassa. Niin pienten kuin suurten yritysten ja muiden yhteisöjen edellytetään tunnistavan ja ottavan huomioon kansallisen ja eurooppalaisen tietosuojasääntelyn.

EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain voimaantulon jälkeen usealla suomalaisella yrityksellä on vielä oma dokumentaatio joko tekemättä tai dokumentaatio on aiemman lain (henkilötietolaki 523/1999) mukaan laadittu, eikä uuden lainsäädännön vaatimuksia ole otettu asianmukaisesti huomioon. Päivitetyllä, asianmukaisella dokumentaatiolla varmistat, että organisaatiosi pystyy osaltaan osoittamaan, että tietosuojaa koskevat vaatimukset ovat kunnossa.

Asiantuntijamme osaavat neuvoa niin yleiseen tietosuojasääntelyyn kuin esimerkki terveydenhuoltoalan potilastietosuojaan liittyvissä erityiskysymyksissä. Toimimme neuvonantajana ja kouluttajana yhteisöjen tietosuojaan ja erityisesti uuden EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojaan liittyviä palveluita ovat muun muassa:

 • Tietosuojaseloste, olemassa olevien selosteiden tarkistaminen
 • Sopimus henkilötietojen käsittelystä (GDPR:n artikla 28:n mukaisesti)
 • Tietosuojaan liittyvät konsultaatiot ja vaikutuksen arvioinnit (PIA ja DPIA)
 • Sopimusneuvotteluissa avustaminen (tietosuoja + sopimusjuridiikka)
 • Kokonaisvaltainen tietosuojaan liittyvä due diligence
 • Terveysalan ja SOTE-alan organisaatioita koskevat konsultaatiot ja erityistarpeet.

Asiantuntijamme IPR:n ja tietosuojaan liittyvissä asioissa

Pauli Sortti

Pauli Sortti

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri

pauli.sortti@roihulaw.fi
+358 50 490 0144

Lue lisää

Tuomas Aho

Tuomas Aho

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti

tuomas.aho@roihulaw.fi
+358 50 526 3451
Lue lisää

Iikka Sainio

Osakas, asianajaja, varatuomari

iikka.sainio@roihulaw.fi
+358 50 590 8808

Lue lisää

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Asiantuntevaa apua

9 + 3 =