IPR ja tietosuoja

Teollis- ja tekijänoikeudet, rekisteröinnit

Toimistomme palvelut kattavat teollis- ja tekijänoikeuksiin (IPR) liittyvän oikeudellisen neuvonannon. Avustamme yritysten teknologiakumppanuuksiin ja lisensointiin liittyvissä sopimusjärjestelyissä.

Organisaation on järkevä ottaa huomioon omien immateriaalioikeuksien suojaaminen jo perustamisvaiheessa sekä tuotekehityksen eri vaiheissa. Asianajotoimistomme avustaa organisaatiotasi oikeudellisesti kaikissa näissä tarvittavissa vaiheessa.

Neuvottelemme asiakkaillemme tekijänoikeuksiin liittyviä sopimuksia taiteen eri aloilla (mm. levytyssopimukset, tuotantosopimukset, kustannussopimukset sekä näyttelijöitä koskevat sopimukset).

Neuvomme asiakkaitamme oikeudellisesti uusien teknologioiden, modernien innovaatioiden kanssa (mm. kryptovaluutat, robotit, tekoäly, fintech).

Koulutamme ja neuvomme organisaatioita markkinoinnin pelisäännöistä ja markkinointiin liittyvistä juridista kysymyksistä (mm. brändin hallinta, mainostajan velvollisuudet, kilpailijan epäasiallinen menettely, markkinointioikeuden pelisäännöt, sosiaalista mediaa koskeva sääntely).

Avustamme asiakkaita IPR-loukkaustilanteissa, oli kyse sitten sovittelussa, tuomioistuinmenettelystä tai rikosprosessista.

Toimimme tavaramerkkiasiamiehenä kotimaassa ja maailmanlaajuisesti huolehtien yritysten rekisteröintitarpeista ja edunvalvonnasta.

IPR-oikeuteen liittyvät palvelumme:

 • Tavaramerkkien rekisteröinti (Suomi / EU / maailmanlaajuinen rekisteröinti)
 • Tavaramerkkeihin liittyvät hakemusasiat, sovittelut ja oikeudenkäynnit
 • Mallioikeuksien rekisteröinti
 • Verkkotunnusten, tavaramerkkien ja rekisteröityjen oikeuksien kauppakirjat
 • Innovaatiosetelin hyödyntäminen IPR-asioissa, IPR-konsultointi (Business Finland – Innovaatioseteli)
 • Lisenssisopimukset, teknologian siirto, tuotekehitys, IPR-oikeuksien kaupallistaminen, IPR-apporttisijoitukset
 • Työsuhdekeksintöohjesäännöt, työsuhteisiin liittyvät IPR-konsultaatiot ja riidat
 • Pelialan sopimukset
 • IPR-alan riidanratkaisu ja sovittelu
 • Kustannussopimuksiin liittyvät konsultoinnit, kustannussopimusten neuvottelu
 • Tekijänoikeuksien luovuttaminen, artisti- ja näyttelijäsopimukset
 • Tekijänoikeuksiin liittyvät oikeudenkäynnit


Tietosuoja, GDPR

Tietosuojasääntelyn huomioon ottaminen on nykyisin välttämätöntä kaikkien yhteisöjen toiminnassa. Niin pienten kuin suurten yritysten ja muiden yhteisöjen edellytetään tunnistavan ja ottavan huomioon kansallisen ja eurooppalaisen tietosuojasääntelyn.

EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain voimaantulon jälkeen usealla suomalaisella yrityksellä on vielä oma dokumentaatio joko tekemättä tai dokumentaatio on aiemman lain (henkilötietolaki 523/1999) mukaan laadittu, eikä uuden lainsäädännön (EU:n tietosuoja-asetus, tietosuojalaki) vaatimuksia ole otettu asianmukaisesti huomioon. Päivitetyllä, asianmukaisella dokumentaatiolla varmistat, että organisaatiosi pystyy osaltaan osoittamaan, että tietosuojaa koskevat vaatimukset ovat kunnossa.

Toimimme säännöllisesti eri organisaatioiden ja yritysten tukena tietosuoja-asioissa, niin päivittäisessä suunnittelussa kun tietopyyntöjä sekä loukkausepäilyjä koskevissa tilanteissa.

Toteutamme laadukkaasti ja asiantuntemuksella tietosuojaan liittyviä sopimuspalvelut ja mahdolliset sopimusneuvottelut.

Asiantuntijamme osaavat neuvoa niin yleiseen tietosuojasääntelyyn kuin esimerkiksi terveydenhuoltoalan potilastietosuojaan liittyvissä erityiskysymyksissä. Toimimme neuvonantajana ja kouluttajana yhteisöjen tietosuojaan ja erityisesti uuden EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojaan liittyviä palveluita ovat muun muassa:

 • Tietosuojaseloste (privacy policy), olemassa olevien selosteiden tarkistaminen
 • Sopimus henkilötietojen käsittelystä, Data Processing Agreement / DPA (GDPR artikla 28 mukaisesti)
 • Tietosuojaan liittyvät konsultaatiot ja vaikutuksen arvioinnit (PIA ja DPIA)
 • Datan omistamiseen liittyvät kysymykset (”Data Ownership”)
 • Sopimusneuvotteluissa avustaminen (tietosuoja + sopimusjuridiikka)
 • Kokonaisvaltainen tietosuojaan liittyvä due diligence
 • Yksityisyydensuoja, tietoturvaan ja tiedon salaamiseen liittyvät konsultoinnit
 • Työelämän tietosuoja, koulutukset hallinnolle ja HR-henkilöstölle
 • Kunta-alan ja kaupunkien tietosuojaan liittyvät konsultaatiot ja tukipalvelut
 • Terveysalan ja SOTE-alan organisaatioita koskevat konsultaatiot ja erityistarpeet
 • Lääketieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietosuoja.
 • Organisaation avustaminen tietosuojaloukkaus ja tietoturvaloukkaus -tilanteissa sekä tilanteiden hallitsemisessa, avustaminen viranomaisprosessien ja rikosprosessien kanssa
Asiantuntevaa apua immateriaalioikeuden kysymyksiin:


Immateriaalioikeuden palvelumme:

Z
Tavaramerkin rekisteröinti
Z
Mallioikeuksien rekisteröinti
Z
Lisenssisopimukset
Z
IPR-alan riidanratkaisu
Z
Tekijänoikeuksiin liittyvät oikeudenkäynnit
Z
Tietosuojaseloste
Z
Sopimus henkilötietojen käsittelystä
Z
PIA ja DPIA
Z
Data Ownership
Z
Tietosuojakoulutus

Asiantuntijamme IPR:n ja tietosuojaan liittyvissä asioissa

Pauli Sortti

Pauli Sortti

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri

pauli.sortti@roihulaw.fi
+358 50 490 0144

Lue lisää

Tuomas Aho

Tuomas Aho

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti

tuomas.aho@roihulaw.fi
+358 50 526 3451
Lue lisää

Iikka Sainio

Osakas, asianajaja, varatuomari

iikka.sainio@roihulaw.fi
+358 50 590 8808

Lue lisää

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Asiantuntevaa apua