IPR ja tietosuoja

et-

Teollis- ja tekijänoikeudet, rekisteröinnit

Toimistomme palvelut kattavat teollis- ja tekijänoikeuksiin (IPR) liittyvän oikeudellisen neuvonannon. Avustamme yritysten teknologiakumppanuuksiin ja lisensointiin liittyvissä sopimusjärjestelyissä.
Toimimme tavaramerkkiasiamiehenä kotimaassa ja maailmanlaajuisesti huolehtien yritysten rekisteröintitarpeista ja edunvalvonnasta. Toimistomme asianajajiin kuuluu EU-tavaramerkkiasiamiehen pätevyyden omaava IPR-osaaja.

Tietosuoja

Tietosuojasääntelyn huomioon ottaminen on nykyisin välttämätöntä kaikkien yhteisöjen toiminnassa. Niin pienten kuin suurten yritysten ja muiden yhteisöjen edellytetään tunnistavan ja ottavan huomioon kansallisen ja eurooppalaisen tietosuojasääntelyn.
Asiantuntijamme osaavat neuvoa niin yleiseen tietosuojasääntelyyn kuin esimerkki terveydenhuoltoalan potilastietosuojaan liittyvissä erityiskysymyksissä. Toimimme neuvonantajana ja kouluttajana yhteisöjen tietosuojaan ja erityisesti uuden EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Asiantuntijamme IPR:n ja tietosuojaan liittyvissä asioissa

Reijo Kokko

Asianajaja, oikeustieteen maisteri, EU-tavaramerkki- ja –malliasiamies, Insinööri


+358 44 070 4779
Lue lisää

Pauli Sortti

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri


+358 50 490 0144

Lue lisää

Tuomas Aho

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti


+358 50 526 3451
Lue lisää