Julkisyhteisöjen neuvonta

Julkisyhteisöjen neuvonta

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus yhteistyöstä julkisyhteisöjen (kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat ja valtion virastot) kanssa. Toimeksiannot liittyvät palvelusuhdekysymyksiin (virka- ja työoikeus), kilpailutuksiin, julkisiin hankintoihin, kiinteistökauppoihin ja rakennejärjestelyihin, palvelutoimintojen yhtiöittämisiin, hallintoriitoihin ja hallintovalituksiin vastaamisessa avustamiseen, valtiontukisääntelyn huomioon ottamiseen sekä muihin vastaaviin julkisoikeudellista asiantuntemusta vaativiin kysymyksiin.

Sote-sektorilla olemme toimineet neuvonantajan erilaisissa rakenne- ja kiinteistöjärjestelyissä sekä liikkeen luovutuksissa. Avustamme julkisyhteisöjä urakkakilpailutuksissa mukaan luettuna uuden tyyppisten kilpailutusmenettelyjen kuten innovaatiokumppanuusmenettelyn soveltaminen. Useilla toimistomme lakimiehillä on virkamiestaustaan perustuva hallinnon tuntemus ja osaamista hallinto-oikeudellinen erityiskysymyksistä.

Asiantuntijamme julkisyhteisöihin liittyvissä asioissa

Tuomas Aho

Tuomas Aho

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti

tuomas.aho@roihulaw.fi
+358 50 526 3451
Lue lisää

Salla Pyymäki

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri

salla.pyymaki@roihulaw.fi
+358 40 521 1751
Lue lisää