Perhevarallisuusoikeus

Tarjoamme laaja-alaiseen asiantuntemukseen perustuvia asiakaslähtöisiä ja yksilöllisiä palveluita perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Vahva osaamisemme näkyy perintöoikeudessa, johon yhdistämme luontevasti perintöverosuunnitteluun liittyvät kysymykset. Asiakkaamme saavat meiltä käytännönläheistä ja konkreettista tietoa vaikkapa perimysjärjestykseen, pesänselvityksiin, perinnönjakoihin ja testamentteihin liittyen. Perintöverosuunnittelussa korostamme aina hyvissä ajoin aloitetun huolellisen suunnittelun merkitystä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Palvelemme muun muassa seuraavissa perintöoikeuteen ja perintöverosuunnitteluun liittyvissä asioissa:

et-Z
Laadimme edunvalvontavaltuutuksia ja hoitotahtoja
et-Z
Laadimme testamentteja
et-Z
Laadimme erilaisia lahjakirjoja kattaen myös määrämuodossa tehtävät asiakirjat
et-Z
Laadimme perukirjoja
et-Z
Laadimme perinnönjakosopimuksia ja testamentin toimeenpanoasiakirjoja
et-Z
Toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänselvittäjinä ja -jakajina
et-Z
Teemme perintöverosuunnittelua ennakollisesti esimerkiksi testamenttien tai lahjoitusten muodossa sekä jälkikäteen huomioimalla verosuunnitteluun liittyvät aspektit vaikkapa perinnönjakotilanteessa perittävän aviovarallisuussuhteiden merkitystä unohtamatta
et-Z
Perinnönjakoon liittyvien asioiden riitautuessa toimimme asiakkaidemme avustajina pesänselvitys ja -jakoprosesseissa pesänjakajan luona sekä oikeudenkäynneissä perinnönjaon tai testamentin moiteprosesseista

Perheoikeuden osa-alueella tarjoamme palveluitamme muun muassa seuraavasti:

et-Z
Laadimme avioehtosopimuksia ja sopimuksia avioeron varalta
et-Z
Laadimme omaisuuden ositus- ja erottelusopimuksia avioerotilanteissa
et-Z
Teemme sopimuksia lasten huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta
et-Z
Konsultoimme ja neuvomme asiakkaitamme
et-Z
Asioiden riitautuessa toimimme asiakkaidemme avustajina avioeroihin liittyvissä pesänjakoprosesseissa pesänjakajan luona sekä oikeudenkäynneissä avioero-osituksiin tai –erotteluihin liittyvissä moiteprosesseista tai riitaisissa lapsioikeudellisissa asioissa
et-Z
Toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänjakajina
Asiantuntevaa apua perhevarallisuusoikeuden kysymyksiin:
Lue lisää palveluistamme ylläpitämiltämme Internetsivuilta:

Asiantuntijamme perhevarallisuusoikeudellisissa asioissa:

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri

elisa.ilmoniemi@roihulaw.fi
+358 50 351 7081
Lue lisää

Essi Lehtola

Asianajaja, varatuomari,
oikeustieteen maisteri

essi.lehtola@roihulaw.fi
+358 50 310 5771
Lue lisää

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Asiantuntevaa apua

14 + 12 =