Perhevarallisuusoikeus

Perhevarallisuusoikeus

Tarjoamme laaja-alaiseen asiantuntemukseen perustuvia asiakaslähtöisiä ja yksilöllisiä palveluita perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Olipa asiasi perhe- tai perintöoikeudellinen, hoidamme sen aina tehokkaasti inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Vahva osaamisemme näkyy perintöoikeudessa, johon yhdistämme luontevasti perintöverosuunnitteluun liittyvät kysymykset. Asiakkaamme saavat meiltä käytännönläheistä ja konkreettista tietoa vaikkapa perimysjärjestykseen, pesänselvityksiin, perinnönjakoihin ja testamentteihin liittyen. Perintöverosuunnittelussa korostamme aina hyvissä ajoin aloitetun huolellisen suunnittelun merkitystä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Mahdollisessa riitatilanteessa toimimme asiakkaidemme asiamiehinä erilaisissa prosesseissa ja käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina: solmut on tehty aukaistaviksi.

Pidämme tärkeänä, että olemme helposti asiakkaamme tavoitettavissa. Periaatteisiimme kuuluu asiakkaan säännöllinen informointi toimeksiannon eri vaiheista. Toimeksiannot hoidetaan aina päämiehemme edun mukaisesti, ja asiaa hoitaa aina yksi päävastuullinen juristi.

Asiantuntevaa apua perhevarallisuusoikeuden kysymyksiin:


Perheoikeus

Meiltä saat oikeudellisen asiantuntijan, joka huolehtii, että etusi tulee turvatuksi vaikeassa elämäntilanteessa, kuten avioeron sattuessa. Lasta koskevissa asioissa otamme aina huomioon lapsen edun toteutumisen parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä asiaasi hoitaa yksi päävastuullinen asianajaja, jolloin tiedät aina, kuka asiaasi on hoitamassa. Meiltä saat käyttöösi oikeudellisen asiantuntijan, jolla on myös inhimillistä viisautta.

Perintöoikeus

Laadimme testamentteja, ja perunkirjoitusten toimittaminen on meille arkipäivää. Perunkirjoituksen jälkeen on yleistä, että toimitamme samassa kuolinpesässä myös perinnönjaon. Kokonaisvaltaisella palvelulla pystymmekin kustannustehokkaasti saattamaan kaikki perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvät asiat kerralla päätökseen. Huomioimme myös verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Joskus perinnönjakoon liittyy osakkaiden välisiä erimielisyyksiä ja asioista on riitauduttu – myös näissä tilanteissa avustamme sinua usean vuoden kokemuksella. Käyttämällä asiantuntevaa asianajajaa, voit luottaa, että asia tulee hoidetuksi kerralla oikein kuntoon.

Perintösuunnittelu

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden suunnitella koko perheesi varallisuuteen vaikuttavia ratkaisuja perintöverotuksen osa-alueella varallisuutesi määrästä ja laadusta riippumatta. Asiakkaamme käyttävät asiantuntijapalveluitamme yksittäistapauksellisesti vaikkapa edunvalvontavaltuutusten tai testamenttien laadintaan. Laajemmassa mittakaavassa toteutamme asiakkaillemme perintöverosuunnittelua huomioimalla edellisten lisäksi esimerkiksi omaisuuden lahjoittamiseen liittyviä kysymyksiä unohtamatta aviovarallisuussuhteiden vaikutusta suunnitteluun.

Riita-asiat

Avustamme asiakkaitamme vahvalla asiantuntemuksella asiamiehenä avioeroihin ja perinnönjakoihin liittyvissä pesänjakoprosesseissa sekä oikeudenkäynneissä. Hoidamme myös laajasti oikeudenkäynnit lapsioikeudessa. Edellisten lisäksi toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänselvittäjinä ja -jakajina.

Perhevarallisuusoikeuden palvelumme:

Z
Testamentti
Z
Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto
Z
Perukirja ja perinnönjakosopimus
Z
Lahjakirja
Z
Perintöverosuunnittelu
Z
Avioehtosopimus
Z
Omaisuuden ositussopimus ja erottelusopimus
Z
Sopimukset lasten huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta
Lisätietoa perhevarallisuusoikeudesta osoitteesta:

Asiantuntijamme perhevarallisuusoikeudellisissa asioissa:

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri

elisa.ilmoniemi@roihulaw.fi
+358 50 351 7081
Lue lisää

Essi Lehtola

Counsel, asianajaja, varatuomari,
oikeustieteen maisteri

Työvapaalla

Joona Tapio

Lakimies, oikeustieteen maisteri, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

joona.tapio@roihulaw.fi
+358 50 345 9576

Lue lisää

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Asiantuntevaa apua