Perhevarallisuusoikeus

Tarjoamme laaja-alaiseen asiantuntemukseen perustuvia asiakaslähtöisiä ja yksilöllisiä palveluita perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Vahva osaamisemme näkyy perintöoikeudessa, johon yhdistämme luontevasti perintöverosuunnitteluun liittyvät kysymykset. Asiakkaamme saavat meiltä käytännönläheistä ja konkreettista tietoa vaikkapa perimysjärjestykseen, pesänselvityksiin, perinnönjakoihin ja testamentteihin liittyen. Perintöverosuunnittelussa korostamme aina hyvissä ajoin aloitetun huolellisen suunnittelun merkitystä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Palvelemme muun muassa seuraavissa perintöoikeuteen ja perintöverosuunnitteluun liittyvissä asioissa:

et-Z

Laadimme edunvalvontavaltuutuksia ja hoitotahtoja

et-Z

Laadimme testamentteja

et-Z

Laadimme erilaisia lahjakirjoja kattaen myös määrämuodossa tehtävät asiakirjat

et-Z

Laadimme perukirjoja

et-Z

Laadimme perinnönjakosopimuksia ja testamentin toimeenpanoasiakirjoja

et-Z

Toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänselvittäjinä ja -jakajina

et-Z

Teemme perintöverosuunnittelua ennakollisesti esimerkiksi testamenttien tai lahjoitusten muodossa sekä jälkikäteen huomioimalla verosuunnitteluun liittyvät aspektit vaikkapa perinnönjakotilanteessa perittävän aviovarallisuussuhteiden merkitystä unohtamatta

et-Z

Perinnönjakoon liittyvien asioiden riitautuessa toimimme asiakkaidemme avustajina pesänselvitys ja -jakoprosesseissa pesänjakajan luona sekä oikeudenkäynneissä perinnönjaon tai testamentin moiteprosesseista

Perheoikeuden osa-alueella tarjoamme palveluitamme muun muassa seuraavasti:

et-Z

Laadimme avioehtosopimuksia ja sopimuksia avioeron varalta

et-Z

Laadimme omaisuuden ositus- ja erottelusopimuksia avioerotilanteissa

et-Z

Teemme sopimuksia lasten huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta

et-Z

Konsultoimme ja neuvomme asiakkaitamme

et-Z

Asioiden riitautuessa toimimme asiakkaidemme avustajina avioeroihin liittyvissä pesänjakoprosesseissa pesänjakajan luona sekä oikeudenkäynneissä avioero-osituksiin tai –erotteluihin liittyvissä moiteprosesseista tai riitaisissa lapsioikeudellisissa asioissa

et-Z

Toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänjakajina

Lue lisää palveluistamme ylläpitämiltämme Internetsivuilta:

Asiantuntijamme perhevarallisuusoikeudellisissa asioissa:

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri

elisa.ilmoniemi@roihulaw.fi
+358 50 351 7081
Lue lisää

Essi Lehtola

Asianajaja, varatuomari,
oikeustieteen maisteri

essi.lehtola@roihulaw.fi
+358 50 310 5771
Lue lisää