Rakentamis-, Asunto- Ja Kiinteistöoikeus

Rakentamisen juridiikka on mukavuusaluettamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla. Avustamme yrityksiä sekä yksityishenkilöitä muun muassa rakentamisen juridiikassa, asunto-osakeyhtiöasioissa, vuokrasuhteissa sekä kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa. Riitatilanteissa toimimme asiamiehinä neuvotteluissa ja oikeudellisissa prosesseissa.

Hoidamme toimeksiannot aina yksilöidysti ja päämiehemme edun mukaisesti. Jokaiseen asiaan nimeämme päävastuullisen asianajajan. Meille on tärkeää olla helposti tavoitettavissa ja olemme myös itse säännöllisesti yhteydessä asiakkaisiimme toimeksiannon eri vaiheissa.

Hoidamme kiinteistöoikeudelliset asiat tehokkaasti ja sinun etujesi mukaisesti.

Asiantuntevaa apua kiinteistöoikeuden kysymyksiin:


Rakentamisen juridiikka

Avustamme rakennuttajia ja rakennusurakoitsijoita rakennusurakoihin liittyvissä tilanteissa. Ongelmat rakentamisessa koskevat monesti urakka- ja suunnittelusopimuksia. On molempien osa-puolten etu, että riita ratkaistaan nopeasti. Pyrimme saavuttamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen lopputuloksen neuvottelemalla. Asianajotoimisto Roihu Oy:n asianajajilla on kokemusta oikeudenkäynneistä ja urakka- ja projektisopimusten laatimisesta. Myös sopimusten käytännön toimivuus aina projektin valmistumiseen asti kuuluu osaamiseemme. Käytännönläheinen ja neuvokas toimintatapamme takaa ratkaisun, olipa kysymyksessä sitten yksittäinen kiinteistö- ja rakentamisalan ongelma tai laaja urakkakokonaisuus.

Asunto-osakeyhtiöasiat

Asunto-osakeyhtiöiden juridiikka kuuluu ydinosaamiseemme. Avustamme niin taloyhtiöitä kuin osakkeenomistajiakin kaikissa asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa kysymyksissä. Asianajajamme ovat asiakkaidemme käytettävissä kaikissa oikeudellisesti haastavissa tilanteissa, liittyivätpä ne sitten riidanratkaisuun ja oikeudenkäyntiin, sopimusten ja asiakirjojen laatimiseen taikka yhtiöjärjestelyihin. Osaamisalueeseemme kuuluvat esimerkiksi yhtiökokousten moiteasiat, huoneiston hallintaanottoprosessit, yhtiöjärjestysmuutokset, edustaminen ja konsultointi yhtiö- ja hallituksen kokouksissa, rakennusurakoihin liittyvä juridiikka sekä vastuukysymykset ja vahingonkorvausasiat.

Asunto- ja kiinteistönkauppariidat

Asunto tai kiinteistö on yksi ihmisen suurimmista taloudellisista hankinnoista. Siksi kannattaa ottaa yhteyttä asianajajaan heti, jos kaupassa ilmenee ongelmia. Asianajotoimisto Roihu Oy:n asianajajilla on paljon kokemusta asunto- ja kiinteistönkauppariitojen ratkaisemisesta. Oletpa sitten asunnon tai kiinteistön myyjä tai ostaja, käänny asuntokauppariidassa meidän puoleemme. Me avustamme kaupan osapuolia aina kauppakirjan laatimisesta mahdollisen riidan ratkaisemiseen oikeudessa. Riidan sovittelu oikeudenkäynnin ulkopuolella on suotavaa, sillä tällöin asiakkaamme välttyy suurilta oikeudenkäyntikustannuksilta ja ratkaisu löytyy monesti nopeammin. Jos sovinnolliseen ratkaisuun ei päästä, asian ratkaisee lopulta oikeus.

Vuokrasuhteet

Vuokraustoimintaan liittyvien oikeudellisten riskien minimoimiseksi kannattaa kääntyä ajoissa asiantuntijan puoleen. Olemme asiakkaan käytettävissä kaikissa vuokrasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Juristimme palvelevat niin liikehuoneiston ja asuinhuoneiston vuokrausta kuin maanvuokraa koskevissa asioissa. Avustamme asiakkaitamme muun muassa vuokrasopimusten laadinnassa, vuokrasuhteen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa ja vuokrasopimuksen päättämisessä. Vuokrasuhteisiin liittyvissä riita-asioissa toimimme asiamiehenä oikeudenkäynneissä.

Kiinteistöoikeuden palvelumme:

Z
Kiinteistökaupan esisopimus
Z
Kauppakirja
Z
Hinnanalennus ja kaupan purku
Hallinnanjakosopimus
Z
Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen
Z
Vuokrasopimus
Z
Kosteus- ja homevauriot
Z
Asunto- ja kiinteistökauppariidat ja reklamaatiot
Lisätietoa kiinteistöoikeudesta osoitteesta:

Asiantuntijamme rakentamisen juridiikkaan sekä asunto- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä asioissa:

Pauli Sortti

Pauli Sortti

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri

pauli.sortti@roihulaw.fi
+358 50 490 0144

Lue lisää

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Asiantuntevaa apua