Hallinnanjakosopimus

Hallinnanjakosopimus

Hallinnanjakosopimuksella sovitaan maa-alueen käytöstä ja hallinnasta kyseisen maa-alueen omistajien kesken. Sopimus voi lisäksi koskea myös maa-alueella sijaitsevan rakennuksen hallintaa.

Maa-alueesta puhutaan lakikielessä yleensä termillä ”kiinteistö”. Arkikielessä taas kiinteistöllä saatetaan tarkoittaa kiinteää rakennusta ja/tai siihen liittyvää maa-aluetta.

Hallinnanjakosopimuksessa voidaan säädellä yksityiskohtaisesti alueiden käytöstä, yhteisistä alueista, erillisistä alueista sekä esimerkiksi kulkuväylistä ja maa-alueen hoidosta aiheutuvien kustannusten kattamisesta.

Lisäksi kehityksen kohteena olevan maa-alueen osalta voi olla joskus tarpeen ottaa huomioon maa-alueen omistajien kesken tulevasta rakentamisesta sekä myötävaikuttamisesta rakennuslupaan.

Kun hallinnanjakosopimus on kirjattu, se sitoo myös maa-alueen tai sen osan uutta omistajaa.

Kirjaamaton hallinnanjakosopimus ei sido uutta omistajaa, ellei uusi omistaja ole ennen luovutusta tietoinen hallinnanjakosopimuksen sisällöstä.

Tärkeitä muistettavia asioita hallinnanjakosopimusta tehdessä ovat mm. seuraavat:

  • Sopimuksen yhteydessä on hyvä olla selventävä karttaliite, mikäli sopimuksella halutaan sopia eri alueiden hallinnasta tarkasti.
  • Rakentamiseen ja toimenpidelupiin suhtautuminen osapuolten kesken.
  • Käyttöoikeudet ja kunnossapitovastuut, menettely mikäli vastuita laiminlyödään.
  • Onko hallinnanjakosopimus voimassa toistaiseksi vai määräaikaisena.
  • Osapuolten keskinäistä riidan ratkaisua koskeva lauseke.

Hallinnanjakosopimus kirjataan maa-alueeseen kohdistuvana erityisenä oikeutena lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, jota ylläpitää Maanmittauslaitos (tilanne 8.2.2021).

Kun hallinnanjakosopimus on kirjattu, maa-alueeseen voidaan kohdistaa kiinnitykset vain koskien yhteisomistajien määräosia (1/2 jne.) eikä kiinnitystä voida vahvistaa koko maa-alueelle.

Asiantuntevaa apua kiinteistöoikeuden kysymyksiin:


Kiinteistöoikeuden pääsivulle

Kiinteistöoikeuden palvelumme:

Kiinteistökaupan esisopimus
Kauppakirja
Hinnanalennus ja kaupan purku
Hallinnanjakosopimus
Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen
Vuokrasopimus
Kosteus- ja homevauriot
Asunto- ja kiinteistökauppariidat ja reklamaatiot
Lisätietoa kiinteistöoikeudesta osoitteesta:

Asiantuntijamme rakentamisen juridiikkaan sekä asunto- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä asioissa:

Pauli Sortti

Pauli Sortti

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri

pauli.sortti@roihulaw.fi
+358 50 490 0144

Lue lisää

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Asiantuntevaa apua