Johtajasopimus

Johtavassa asemassa olevan työntekijän kanssa tehdään usein työsopimus, jota nimitetään johtajasopimukseksi. Johtaja on lähtökohtaisesti työntekijäasemassa, jolloin pakottava työlainsäädäntö soveltuu. Poikkeuksena ovat johtajat, joiden asema työnantajayrityksessä on esimerkiksi omistajuuden tai yrityksen toimielimeen kuulumisen vuoksi niin itsenäinen, ettei heidän katsota työskentelevän työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Johtajan työoikeudellisen aseman arviointi on tehtävä aina tapauskohtaisesti.

Kokonaan oma lukunsa on yrityksen toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja ei ole lähtökohtaisesti työsuhteessa, jolloin työlainsäädäntö ei sovellu, ellei toisin ole erikseen sovittu. Poikkeuksia kuitenkin on muun muassa yritysmuodosta riippuen. Toimitusjohtajan aseman vuoksi työskentelyn ehdot on syytä sopia tarkasti kirjallisessa sopimuksessa.

Johtajasopimus (ja toimitusjohtajasopimus) eroaa tavallisesta työsopimuksesta usein esimerkiksi seuraavien ehtojen osalta:

  • työaika – johtaja ei välttämättä ole työaikalain soveltamisalan piirissä, jolloin laki ei ilman eri sopimusta sovellu
  • palkkaus – johtajan palkka muodostuu usein peruspalkasta ja erilaisista kannustinpalkkioista, kuten tulospalkkiosta
  • matkustaminen ja edustaminen – johtajan tehtäviin usein kuuluu matkustamista ja edustamista, jolloin tällaisten kulujen korvaamisesta on hyvä sopia erikseen
  • salassapito-, kilpailukielto- ja/tai houkuttelukieltoehdot – erityisesti kilpailukielto liittyy tyypillisesti johtajasopimukseen
  • erokorvaus – johtajasopimukseen sisältyy melko usein erokorvauslauseke, joka oikeuttaa johtajan saamaan tietyn erokorvauksen, jos yhtiö irtisanoo hänet
  • riidan ratkaisu – johtajasopimuksessa riidat sovitaan usein ratkaistavaksi yleisen tuomioistuimen sijaan välimiesmenettelyssä

Avustamme asiakkaitamme johtajasopimuksen ehtojen neuvotteluissa ja sopimusehtojen laadinnassa siten, että ne vastaavat asiakkaamme tarpeita, tarkoitusta ja etuja mahdollisimman hyvin. Huolellisesti laadittu johtajasopimus on niin yrityksen kuin johtajan etu. Turhat riidat vältetään usein, kun tärkeistä asioista on neuvoteltu ja ne on selkeästi kirjattu sopimukseen. Jos erimielisyystilanteita on jo ehtinyt syntyä, tuemme asiakkaitamme mahdollisimman edullisen sovintoratkaisun neuvottelemisessa tai avustamme tarvittaessa erillisessä riitaprosessissa.

Asiantuntevaa apua työoikeudellisiin kysymyksiin:
Asiantuntevaa apua työoikeudellisiin kysymyksiin:


Työoikeus

Työ- ja johtajasopimukset

Työsopimus
Johtajasopimus

Asiantuntijamme työoikeudellisissa asioissa:

Anssi Kriikkula

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti

anssi.kriikkula@roihulaw.fi
+358 40 516 5991
Lue lisää

Joel Uusi-Oukari

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri

joel.uusi-oukari@roihulaw.fi
+358 40 866 8629
Lue lisää

Toni Sortti

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja, varatuomari

toni.sortti@roihulaw.fi
+358 40 413 7238

Lue lisää

Maria Penttilä

Maria Penttilä

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti

maria.penttila@roihulaw.fi
+358 50 324 2846
Lue lisää

Salla Pyymäki

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri

salla.pyymaki@roihulaw.fi
+358 40 521 1751
Lue lisää

Meri-Tuuli Vuotari

Counsel, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri

Työvapaalla

 

 

 

Liisa Reunamäki

Liisa Reunamäki

Lupalakimies, oikeustieteen maisteri, musiikin maisteri

liisa.reunamaki@roihulaw.fi
+358 40 725 5487
Lue lisää

Liisa Reunamäki

Hanna Lahti

Lakimies, varatuomari, oikeustieteen maisteri

Työvapaalla

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Asiantuntevaa apua