Työsopimus

Työsopimus voidaan solmia suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Koska suulliseen työsopimukseen voi helposti liittyä epäselvyyksiä ja näyttöongelmia, suosittelemme aina kirjallisen työsopimuksen solmimista.

Työnantajalla voi olla käytössään huolellisesti laadittu työsopimusmalli, jota käytetään mahdollisimman pienin muokkauksin kaikille työntekijöille. Tällä tavoin työnantaja varmistaa työntekijöiden tasapuolisen kohtelun ja sopimushallinta on helpompaa. Malleissa on kuitenkin hyvä huomata, että toisen työnantajan malli ei välttämättä sovellu omaan käyttöön. Työsopimuksen sisältöön vaikuttavat muun muassa työnantajan toimiala, koko ja työn luonne.

On myös hyvä muistaa, että vaikka kirjallista työsopimusta ei olisi, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, kuten työajasta ja työntekopaikasta. Tiedonantovelvollisuus koskee toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita ja yli kuukauden kestäviä määräaikaisia työsuhteita. Vuokratyössä selvitys pitää antaa työntekijän pyynnöstä kuukautta lyhyemmissäkin työsuhteissa.

Työsopimus voidaan sopia olemaan voimassa toistaiseksi (vakituinen) tai määräajan. Työnantajan aloitteesta tehtävälle määräaikaiselle työsopimukselle pitää aina olla perusteltu syy, kuten sijaisuus tai jokin tietty projekti. Erityisen huolellinen on oltava, jos määräaikaisia työsopimuksia tehdään useita peräkkäin. Ilman perusteltua syytä tehty määräaikainen työsopimus katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Avustamme asiakkaitamme määräaikaisuuden perusteen arvioinnissa ja määräaikaisen työsopimuksen muotoilussa.

Avustamme asiakkaitamme työsopimusten laadinnassa ja autamme yritystä räätälöimään työsopimuksen, joka soveltuu parhaiten juuri sen tarpeisiin.

Asiantuntevaa apua työoikeudellisiin kysymyksiin:
Asiantuntevaa apua työoikeudellisiin kysymyksiin:


Työoikeus

Työ- ja johtajasopimukset

Työsopimus
Johtajasopimus

Asiantuntijamme työoikeudellisissa asioissa:

Anssi Kriikkula

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti

anssi.kriikkula@roihulaw.fi
+358 40 516 5991
Lue lisää

Joel Uusi-Oukari

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri

joel.uusi-oukari@roihulaw.fi
+358 40 866 8629
Lue lisää

Toni Sortti

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja, varatuomari

toni.sortti@roihulaw.fi
+358 40 413 7238

Lue lisää

Maria Penttilä

Maria Penttilä

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti

maria.penttila@roihulaw.fi
+358 50 324 2846
Lue lisää

Salla Pyymäki

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri

salla.pyymaki@roihulaw.fi
+358 40 521 1751
Lue lisää

Meri-Tuuli Vuotari

Counsel, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri

Työvapaalla

 

 

 

Liisa Reunamäki

Liisa Reunamäki

Lupalakimies, oikeustieteen maisteri, musiikin maisteri

liisa.reunamaki@roihulaw.fi
+358 40 725 5487
Lue lisää

Liisa Reunamäki

Hanna Lahti

Lakimies, varatuomari, oikeustieteen maisteri

Työvapaalla

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Asiantuntevaa apua