Asiantuntijuutemme on monipuolistunut ja vahvistunut edelleen. Tutustu uusiin roihulaisiin: Asianajaja, varatuomari, osakas Iikka Sainioon ja OTM Reeta Holmiin.

Tervetuloa taloon Iikka ja Reeta!

Tutustu Iikkaan ja Reetaan heidän omilla esittelysivuillaan. Lue myös alla olevat haastattelut!

1. Kuka olet?
Nimeni on Iikka Sainio. Töissä olen asianajaja ja perheen parissa isä. Sikäli kuin vapaa-aikaa jää, käytän sitä treenaamalla pitkien matkojen juoksemista ja suunnistusta.

2. Ammatillinen taustasi?
Olen tehnyt urani asianajoalalla vuodesta 2000 lukien. Väliin mahtuu myös Espoon käräjäoikeudessa viettämäni auskultointivuosi. Lisäksi olen osallistunut startup-yritysten toimintaan erilaisissa rooleissa.

3. Minkä tyyppistä osaamista tuo Roihuun?
Teknologiaan liittyvät asiat ovat aina kiinnostaneet minua. Nykyään pääsääntöisesti luen käyttöohjeet ennen teknisten vempeleiden käyttöönottoa.

Työskentelen paljon IT-, media- ja teknologia-aloilla toimivien yritysten parissa. Autan yrityksiä toisaalta liiketoimintaan liittyvissä sopimusasioissa ja toisaalta rahoitukseen, sijoituksiin, yrityskauppoihin ja osakkaiden keskinäisiin suhteisiin liittyvissä tarpeissa.

4. Minkä tyyppisten juttujen ja asiakkaiden kanssa uskot tekeväsi tulevaisuudessa töitä?
Työnkuvani asiakkaiden ja heidän tarpeissaan auttamisen suhteen jatkuu tulevaisuudessakin samana. Asiakkaiden päivittäiseen liiketoimintaan liittyvät haasteet vaihtelevat, vaikka asiakaskunnan tasolla monet niistä ovat säännöllisesti toistuvia. Työni suola on paitsi asiakkaiden auttaminen ihan oikeasti myös sellaiset kysymykset, joiden ratkaisemiseksi joutuu ponnistelemaan.

5. Mikä sai sinut kiinnostumaan Roihusta?
Olin ollut tietoinen Roihusta melkein toimiston perustamisesta lukien. Lisäksi tunsin roihulaisia jo entuudestaan. Minulle oli muodostunut toimistosta hyvä mielikuva myös kuulopuheiden perusteella. Erityisesti roihulaisten asiantuntemuksen taso oli noussut toistuvasti esiin.

Pienoisena yllätyksenä minulle on tullut se, että kuulopuheet pitivät paikkansa. Työskentely on hauskaa, kun roihulaiset ovat lisäksi osoittautuneet täyspäisiksi ihmisiksi.

6. Miten uskot asianajotoiminnan kehittyvän lähivuosina?
Asianajoalalla pelkästään oman työskentelyn mielekkyys tulee edellyttämään työtapojen jatkuvaa kehittämistä. Näen, että juridisten palvelujen vakioituminen lisääntyy, asiakastarpeita pyritään ratkaisemaan yhä enemmän jo ennalta ja juridiikkaan yhdistyy muitakin asiakkaiden liiketoimintaa tukevia palveluja. Edelleen juristien työtavat muuttuvat, kun sähköisten palvelujen ja työkalujen käyttö lisääntyy.

Roihu on hyvissä asemissa asianajotoiminnan tulevaisuuden kehitystä varten. Kehitys vaatii työtä, ja työtä on mukava tehdä porukalla – hyvällä roihulla!

 

1. Kuka olet?
Olen Reeta Holmi, äskettäin asianajoalalle siirtynyt lakimies. Olen kotoisin Oulusta ja opiskelin oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistossa. Helsinkiin olen tullut 2015 ja olen kotiutunut tänne hyvin.

2. Ammatillinen taustasi?
Olen ennen Roihulle siirtymistä työskennellyt ammattiliitoissa erilaisissa tehtävissä. Työtehtäväni ovat liittyneet työoikeuteen ja virkasuhdeoikeuteen ja ovat sisältäneet niin työoikeudellista konsultointia kuin riita-asioiden selvittämistä. Tehtäväni ovat sisältäneet myös työntekijöiden ja henkilöstön edustajien kouluttamista.

3. Minkä tyyppistä osaamista tuo Roihuun?
Ennen kaikkea monipuolista palvelussuhteisiin liittyvää osaamista. Olen hoitanut erilaisia toimeksiantoja työoikeuteen ja työehtosopimuksiin liittyen. Muun muassa työsuhteen päättämiseen liittyvät riita-asiat ovat tuttuja.

4. Minkä tyyppisten juttujen ja asiakkaiden kanssa uskot tekeväsi tulevaisuudessa töitä?
Työoikeudelliset riita-asiat tulevat kuulumaan työtehtäviini jatkossakin, sekä työnantajien että työntekijöiden avustajana. Työnantajia avustamme myös niin, että voimme ehkäistä riitojen syntyä ja auttaa työnantajia huolehtimaan lakisääteisistä velvollisuuksista. Asiakaskuntaan kuuluu yrityksiä, julkisia organisaatioita ja yksityishenkilöitä.

5. Mikä sai sinut kiinnostumaan Roihusta?
Minulle tärkeintä oli se, että Roihulla on vahva työoikeuspainotus. Roihun työntekijät ovat myös asiantuntevien ja mukavien ihmisten maineessa. Ajattelin, että Roihu olisi hyvä paikka kehittyä työoikeuden huippuosaajaksi!

6. Miten uskot asianajotoiminnan kehittyvän lähivuosina?
Asianajoala ei ehkä perinteisesti ole ollut se kaikista nopeinten muuttuva ala, mutta digitalisaatio tulee varmasti näkymään tavalla tai toisella sekä omassa työssä että asiakkaiden tarpeissa. Toisaalta, jos lainsäädäntö ei pysy yhteiskunnan kehityksen vauhdin mukana, niin asianajajan pöydälle voi tulla pohdittavaksi aiempaa enemmän kysymyksiä, joihin lainsäätäjä ei ole ottanut vielä ollenkaan kantaa. Yhteiskunnan ja eri elämänalojen oikeudellistuminen lisää oikeudellisten palvelujen tarvetta.