Sanni Pakkala, 5. vuosikurssi, Turun yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta

Kirjoitan graduni osana perhe- ja jäämistöoikeuden syventäviä opintoja Turun yliopistossa. Tarkastelen lesken vähimmäissuojaa jäämistösuunnittelun näkökulmasta; sitä, mitkä tilanteet syrjäyttävät lesken oikeuden PK 3:1a §:n mukaiseen vähimmäissuojaan ja mitä jäämistösuunnittelullisia ratkaisumekanismeja lainsäädäntömme tarjoaa tällaisissa tilanteissa lesken asumisen turvaamiseksi. Tampereella työskentelyn ohessa graduni on määrä valmistua kesän jälkeen.

Kia Kivimurto, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta, Vaasan yksikkö

Kirjoitan graduani rikosoikeuden projektiryhmässä. Käsittelen gradussa vastuun kohdentumista yhteisöissä, erityisesti työturvallisuuslain näkökulmasta. Keskityn gradussani tuottamuksen arviointiin sekä tuottamuksen suhteesta vastuun kohdentumiseen. Graduprojektini on alkanut syksyllä 2020 ja tarkoituksenani on saada gradu pakettiin keväällä 2021. Työskentelen Helsingin toimipisteellä, joka on painottunut erityisesti työoikeuteen. 

Tessa Auvinen, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta

Kirjoitan graduani tammikuussa 2021 alkaneessa ympäristöoikeuden projektiryhmässä. Minun on tarkoitus käsitellä gradussani oikeudellisia ohjauskeinoja kaupunkien viherrakenteen ja täydennysrakentamisen kestäväksi yhteensovittamiseksi. Gradun kirjoittaminen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen ollessa vireillä, tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden osallistua graduni kautta myös yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa siitä, kuinka maankäyttö- ja rakennuslakia tulee uudistaa siten, että uuden lain julkituodut tavoitteet, kuten hiilineutraalisuuden edistäminen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen pystytään tosiasiassa toteuttamaan. Olen erittäin innoissani graduprojektin käynnistymisestä!

 

Roihu tukee gradun kirjoittajia

Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen on pitkä ja opettava prosessi, jonka aikana meillä on käytössämme Roihun laaja kirjasto. Tämän lisäksi on mahdollista saada mielipiteitä ja apua eri juridiikan osa-alueilla toimivilta asiantuntijoiltamme. Keskustelut omien alojensa asiantuntijoiden kanssa auttavat jäsentämään ja rajaamaan tutkimuskysymystä. Näin voi syntyä uusia ideoita ja näkökulmia, joita ei välttämättä itse tulisi pohtineeksi. Myös samassa opintojen vaiheessa olevat työkaverit ovat korvaamaton vertaistuki tässä projektissa!

  Sanni Pakkala

  Lakimies, oikeustieteen maisteri

  Tuomioistuinharjoittelussa

  Kia Kivimurto

  Asianajoassistentti, oikeusnotaari

  kia.kivimurto@roihulaw.fi
  +358 50 595 0099

  Tessa Auvinen

  Asianajoassistentti, oikeusnotaari

  tessa.auvinen@roihulaw.fi
  +358 50 595 0099