Täytyykö poikkeusoloissa – kuten globaalissa koronapandemiassa – käydä yhteistoimintaneuvottelut ennen lomautuksista päättämistä?

Yt-laissa on poikkeussäännös 60 §, jonka mukaan työnantaja saa tehdä työvoiman vähentämistä, kuten lomauttamista, koskevan päätöksen ilman edeltäviä yhteistoimintaneuvotteluja, jos yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta, ovat yhteistoimintaneuvottelujen esteenä. Kun peruste poiketa yhteistoimintavelvoitteesta lakkaa, on työnantajan viivytyksettä käynnistettävä yhteistoimintaneuvottelut, joissa on selvitettävä myös poikkeuksellisen menettelyn perusteet.

  • Lain esitöissä ei ole konkreettista esimerkkiä tilanteesta, jossa vähennyksistä voi päättää neuvottelematta. Suomalaisen tuomioistuimen antamaa ennakkopäätöstä asiasta ei ole.
  • Neuvotteluiden laiminlyönnistä voi aiheutua lain mukaan jopa 35.590 euron hyvitysvastuu per vähennetty työntekijä.
  • Lähtökohtaisesti käydään aina ensin YT ja vasta sitten päätetään vähennyksistä.

Joel Uusi-Oukari

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri

joel.uusi-oukari@roihulaw.fi
+358 40 866 8629
Lue lisää