Toimintansa aloittaneilla hyvinvointialueilla on iso haaste asiakas- ja muiden tietojärjestelmien yhteensovittamisessa. Tietojärjestelmiä on yksittäisilläkin alueilla kymmenittäin. Kaikki tietojärjestelmähankinnat kuuluvat julkisia hankintoja koskevan hankintalain soveltamisen piiriin. Tämä merkitsee merkittävää lisähaastetta esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksikkö haluaa säilyttää osan nykyisistä tietojärjestelmistä ja ulottaa se toimimaan koko hyvinvointialueella. Laissa ei ole siirtymäsäännöksiä, jonka vuoksi lähivuodet joudutaan toimimaan osin epävarmojen tulkintojen varassa.

Roihun osakas, asianajaja Tuomas Aho oli äskettäin aiheen tiimoilta Helsingin Sanomien vieraskynäpalstan vieraana. Lue koko artikkeli tästä linkistä.

Tuomas Aho

Tuomas Aho

Osakas, asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti

tuomas.aho@roihulaw.fi
+358 50 526 3451
Lue lisää