IPR ja tietosuoja

Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeudet, tavaramerkit, mallioikeudet, toiminimet, patentit ja hyödyllisyysmallit ovat tavallisimpia aineettomia oikeuksia eli immateriaalioikeuksia (IPR, intellectual property rights). Lisäksi immateriaalioikeuksiin luetaan usein liikesalaisuuksien suoja.

Immateriaalioikeudet ovat tyypillisesti tärkeä osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Yritys pystyy varmistamaan oikeutensa brändiin tai teknologiaan suojaamalla sen rekisteröinneillä. Yritys saa kilpailuetua pystyessään estämään kilpailijoita kopioimasta brändiään ja tuotteitaan. Yritys voi lisäksi saada immateriaalioikeuksistaan myynti- tai lisenssituloja. Immateriaalioikeudet myös kasvattavat yrityksen valuaatiota.

Autamme asiakkaitamme immateriaalioikeuksien kehittämiseen, tunnistamiseen, suojaamiseen ja kaupallistamiseen liittyvissä asioissa. Autamme myös immateriaalioikeuksia koskevien riitojen ratkaisemisessa. Lisäksi tarjoamme immateriaalioikeuksiin ja niistä sopimiseen liittyvää koulutusta.

Esimerkkejä immateriaalioikeuksiin liittyvistä palveluistamme

 • Tavaramerkkien rekisteröinti (Suomi / EU / maailmanlaajuinen rekisteröinti)
 • Tavaramerkkeihin liittyvät hakemus- ja vastustamisasiat, sovittelut ja oikeudenkäynnit
 • Mallioikeuksien rekisteröinti
 • Verkkotunnusten, tavaramerkkien ja rekisteröityjen oikeuksien kauppakirjat
 • Innovaatiosetelin hyödyntäminen IPR-asioissa mm. IPR-konsultoinnissa (Business Finland – Innovaatioseteli)
 • IPR-strategiat
 • Tietokoneohjelmistoja ja pilvipalveluita koskevat toimitus-, käyttöönotto-, tuki- ja ylläpito- sekä jatkokehityssopimukset
 • Lisenssisopimukset, teknologian siirto, tuotekehitys- ja konsortiosopimukset, IPR-oikeuksien kaupallistaminen, IPR-apporttisijoitukset
 • Työsuhdekeksintöohjesäännöt, työsuhteisiin liittyvät IPR-konsultaatiot ja riidat
 • Pelialan sopimukset
 • Avoimen lähdekoodin lisenssiehdot
 • Levytys- ja kustannussopimuksiin liittyvät konsultoinnit ja sopimusneuvottelut
 • Tekijänoikeuksien luovuttaminen sekä artisti- ja näyttelijäsopimukset
 • Uudet teknologiat (robotit, tekoäly, kryptovaluutat, fintech jne.)
 • Markkinoinnin pelisäännöt, kilpailijan epäasiallinen menettely ja markkinointijuridiikka
 • IPR-alan riidanratkaisuun liittyvät neuvottelut, sovittelut ja oikeudenkäynnit

Tietosuoja

Tietosuoja on osa ihmisten perusoikeuksiin kuuluvaa yksityisyyden suojaa. Tietosuojaa koskevilla säännöksillä pyritään varmistamaan, että yritykset ja yhteisöt keräävät, käsittelevät, siirtävät ja tallentavat henkilötietoja asianmukaisesti. Tunnetuin säädöksistä on EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR, jota Suomessa täydentää tietosuojalaki. Lisäksi tietosuojaan liittyvää erityislainsäädäntöä on muun muassa potilastietojen käsittelystä ja työelämän yksityisyyskysymyksistä.

Yritysten ja yhteisöjen kannattaa noudattaa tietosuojaa koskevia määräyksiä paitsi toimiakseen lainmukaisesti myös osoittaakseen toimivansa läpinäkyvästi, mikä parantaa asiakkaiden luottamusta ja vahvistaa brändiä. Henkilötietojen lainmukainen käsittely myös auttaa riskienhallinnassa ja voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Autamme asiakkaitamme henkilötietojen käsittelyn suunnittelemisessa ja toteuttamisessa mukaan lukien henkilötietojen käsittelyä koskevissa sopimusneuvotteluissa. Toimimme apuna erilaisiin tietopyyntöihin vastaamisessa, viranomaisille tehtävissä ilmoituksissa ja muissa viranomaisyhteyksissä. Tuemme asiakkaitamme myös akuuttia toimintaa vaativissa loukkaus- ja tietovuototilanteissa. Lisäksi tarjoamme koulutusta henkilötietoihin ja tietosuojaan liittyvissä asioissa.

Esimerkkejä tietosuojaan liittyvistä palveluistamme

 • Tietosuojaselosteiden (privacy policy) laatiminen ja olemassa olevien selosteiden tarkistaminen
 • Sopimukset henkilötietojen käsittelystä (DPA, data processing agreement)
 • Tietosuojaan liittyvät konsultaatiot ja vaikutustenarvioinnit (PIA ja DPIA)
 • Datan omistamiseen liittyvät kysymykset (ns. data ownership)
 • IT- ja muissa sopimusneuvotteluissa avustaminen toisaalta tietosuojan ja toisaalta sopimusjuridiikan osalta
 • Kokonaisvaltaiset tietosuojaan liittyvät due diligence -tarkastukset esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä
 • Yksityisyydensuojaan, tietoturvaan ja tiedon salaamiseen liittyvät konsultoinnit
 • Työelämän tietosuoja
 • Kunta-alan ja kaupunkien tietosuojaan liittyvät konsultaatiot ja tukipalvelut
 • Terveysalan ja SOTE-alan organisaatioita koskevat konsultaatiot ja erityistarpeet
 • Lääketieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietosuoja (mm. potilastiedot, biopankit ja toisiolaki)
 • Organisaation avustaminen tietosuoja- ja tietoturvaloukkaustilanteissa muun muassa tilanteiden hallitsemisessa ja avustaminen viranomais- ja rikosprosessien kanssa
 • Tietosuojakoulutukset