Palvelumme julkiselle sektorille

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Konsultoimme ja avustamme julkisen sektorin asiakkaita koko palvelussuhteen elinkaareen liittyvissä haastavissa juridisissa tilanteissa, mm.

  • palvelussuhteeseen ottaminen
  • johtavien viranhaltijoiden johtajasopimukset
  • uudelleen järjestelyt
  • virka- ja työsuhteeseen liittyvät erimielisyystilanteet

Lue lisää

Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Tarjoamme testattua oikeudellista osaamista isompiin ja pienempiin kilpailutuksiin liittyvissä oikeudellisissa konsultoinneissa. Olemme toimineet neuvonantajana monissa merkittävissä palveluhankintoja koskevissa kilpailutuksissa mm. sote- ja IT-sektorilla mm.

  • kilpailutuksen valmistelussa ja sen läpiviemisessä avustaminen
  • sopimusneuvotteluissa avustaminen
  • hankintariidat

Lue lisää

Neuvonanto kilpailutuksissa ja rakennejärjestelyissä

Toimistollamme on monipuolinen kokemus neuvonannosta julkisen sektorin isoissa kilpailutuksissa, muun muassa sotepalvelutuotantoon liittyvien ulkoistussopimusten hankintamenettelyissä, julkisen ja yksityissektorin yhteishankkeissa sekä muun tyyppisessä julkisen sektorin palvelutuotannon rakennejärjestelyissä.

Julkisen sektorin kiinteistökehityshankkeet

Avustamme kuntia, hyvinvointialueita ja muuta julkista sektoria eri tyyppisissä kiinteistökehityshankkeissa. Tarjoamme asiantuntemusta maankäyttöön, rakentamiseen, urakoiden kilpailuttamiseen ja muihin kiinteistökehityshankkeiden oikeudellisiin kysymyksiin liittyen.