Perhevarallisuusoikeus

Lue lisää palveluistamme perhevarallisuusoikeus.fi

Tarjoamme asiakkaillemme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta. Olipa asiasi perhe- tai perintöoikeudellinen, hoidamme sen aina tehokkaasti inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Perheoikeudessa avustamme asiakkaitamme esimerkiksi lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevissa asioissa. Avo- tai avioeron taloudellisten kysymysten ratkaiseminen on myös osaamisemme ydintä. Kuolintapauksessa hoidamme kuolinpesät jakokuntoon perunkirjoituksesta lähtien aina perinnönjakoon.

Meiltä saat perintösuunnittelun oikeudelliset asiantuntijapalvelut varallisuutesi kokoon tai laatuun katsomatta.

Tarvittaessa hoidamme myös muita yksityisoikeudellisia asioita.

Mahdollisessa riitatilanteessa toimimme asiakkaidemme asiamiehinä erilaisissa prosesseissa ja käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja –jakajina.

Olemme helposti asiakkaamme tavoitettavissa. Periaatteisiimme kuuluu asiakkaan säännöllinen informointi toimeksiannon eri vaiheista. Toimeksiannot hoidetaan aina asiakkaamme edun mukaisesti, ja asiaa hoitaa aina yksi päävastuullinen juristi.

Perheoikeus

Meiltä saat oikeudellisen asiantuntijan, joka huolehtii, että etusi tulee turvatuksi vaikeassa elämäntilanteessa, kuten eron sattuessa. Avio- ja avoeroon liittyy usein kysymyksiä lasten asioiden järjestämisestä, kuten miten järjestetään lapsen huolto, asuminen, tapaamisoikeus tai lapsen elatus. Lasta koskevissa asioissa painavana periaatteenamme on lapsen etu.

Avustamme asiakkaitamme eron taloudellisissa kysymyksissä olipa kyseessä avioero tai avoero. Teemme erilaisia sopimuksia ja toimimme avustajina riitatilanteissa.

Teemme laajasti etukäteiskonsultaatioita.

Meillä asiaasi hoitaa yksi päävastuullinen asianajaja tai lakimies, jolloin tiedät aina, kuka asiaasi on hoitamassa. Meiltä saat käyttöösi oikeudellisen asiantuntijan, jolla on useiden vuosien kokemuksen lisäksi myös inhimillistä viisautta.

Perintöoikeus

Laadimme testamentteja ja edunvalvontavaltuutuksia.

Perunkirjoitusten toimittaminen on meille arkipäivää. Perunkirjoituksen jälkeen on yleistä, että toimitamme samassa kuolinpesässä myös perinnönjaon. Kokonaisvaltaisella palvelulla pystymme kustannustehokkaasti saattamaan kaikki perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvät asiat kerralla päätökseen. Huomioimme myös verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Joskus perinnönjakoon liittyy osakkaiden välisiä erimielisyyksiä ja asioista on riitauduttu – myös näissä tilanteissa kokeneet perhevarallisuustiimin asianajajat ja lakimiehet avustavat asiakkaitamme useiden vuosien kokemuksella. Käyttämällä asiantuntijaa, voit luottaa, että asia tulee hoidetuksi kerralla oikein kuntoon.

Perintösuunnittelu

Tarjoamme mahdollisuuden suunnitella koko perheesi varallisuuteen vaikuttavia ratkaisuja perintöverotuksen osa-alueella varallisuutesi määrästä ja laadusta riippumatta.

Asiakkaamme käyttävät asiantuntijapalveluitamme yksittäistapauksellisesti vaikkapa edunvalvontavaltuutusten tai testamenttien laadintaan. Laajemmassa mittakaavassa toteutamme asiakkaillemme perintöverosuunnittelua huomioimalla edellisten lisäksi esimerkiksi omaisuuden lahjoittamiseen liittyviä kysymyksiä unohtamatta aviovarallisuussuhteiden vaikutusta perintösuunnitteluun.

Riita-asiat

Avustamme asiakkaitamme vahvalla asiantuntemuksella avustajana avioeroihin ja perinnönjakoihin liittyvissä pesänjakoprosesseissa sekä oikeudenkäynneissä.

Toimistomme on hoitanut menestyksekkäästi esimerkiksi useita testamentin moiteoikeudenkäyntejä.

Edellisten lisäksi toimimme käräjäoikeuden määrääminä puolueettomina pesänselvittäjinä ja -jakajina.

Palvelumme

 • edunvalvontavaltuutukset
 • hoitotahdot
 • testamentit
 • lahjakirjat
 • perintösuunnittelu
 • perukirjat
 • pesänselvitykset kuolinpesissä
 • perinnönjakosopimukset kuolinpesissä
 • avioehtosopimukset
 • avio- ja avoeron ositussopimukset ja erottelusopimukset
 • sopimukset lasten huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta
 • oikeudenkäynnissä avustaminen eri asioissa
 • pesänselvittäjänä ja -jakajana toimiminen

Lue lisää perhevarallisuusoikeus.fi

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.