Yhtiöoikeus

Asiantuntemuksemme kattaa laajasti yritystoimintaan liittyvän juridiikan tuntemuksen.

Yhtiöoikeudelliset neuvonantopalvelut yrityksille

Toimistomme asianajajilla ja muilla lakimiehillä on monipuolinen kokemus yhtiöoikeuteen, sopimusoikeuteen ja muuhun liikejuridiikkaan liittyvistä toimeksiannoista. Asiantuntemuksemme kattaa laajasti yritystoimintaan liittyvän juridiikan tuntemuksen: yrityskaupat, eri tyyppiset sopimusjärjestelyt kuten osakassopimukset yhtiöissä, kaupalliset sopimukset sekä yhtiöiden perustamiseen ja niiden toimintaan kuten rahoitus- ja vakuusjärjestelyihin liittyvät juridiset kysymykset. Autamme mielellämme toiminnan alkuvaiheessa olevia yrityksiä.

Yhtiöoikeudellinen konsultointi julkisyhteisöjen rakennejärjestelyissä

Yhtiömme asianajajilla on myös erityistä asiantuntemusta ja kokemusta julkisen sektorin rakennejärjestelyistä ja julkisen palvelutuotannon yhtiöittämishankkeista. Kykenemme tuomaan yhtiöoikeudellisen osaamisen yhteen hallinnon ja julkisoikeuden osaamisen kanssa.

Liikejuridiikan palvelumme

  • Yrityksen perustaminen
  • Omistajien väliset sopimukset, kuten osakassopimus
  • Legal due diligence
  • IT-oikeus & Tietosuoja, EU:n tietosuoja-asetus
  • Tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet
  • Edustussopimus, alihankintasopimus ja salassapitosopimus
  • Yritysjärjestelyt
  • Hankinta- ja kilpailuoikeus
  • Konkurssi ja yrityssaneeraus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.