Palvelumme yksityisasiakkaille

Perhevarallisuusoikeus

Tarjoamme asiakkaillemme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua perhevarallisuusoikeuden eri osa-alueilta mm.

 • edunvalvontavaltuutus
 • hoitotahto
 • testamentti
 • lahjakirja
 • perintösuunnittelu
 • perukirja
 • pesänselvitys kuolinpesässä
 • perinnänjakosopimus kuolinpesässä
 • avioehto
 • avio- ja avoeron ositussopimus ja erottelusopimus
 • sopimus lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta
 • oikeudenkäynnissä avustaminen eri asioissa

Lue lisää

Asumiseen ja kiinteistöihin liittyvä juridiikka

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla mm.

 • asuntokaupan ongelmatilanteet ja virheet, hinnan alennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus
 • kiinteistökaupan virheet, riidat, reklamaatiot sekä hallinnanjakosopimus
 • asunto-osakeyhtiössä yhtiön ja osakkeenomistajan väliset riidat, muutostöihin liittyvät kysymykset, vastuukysymykset
 • rakentamisen  suunnittelu- ja urakkasopimukset, riidat, lisä- ja muutostyöt
 • asuinhuoneiston ja liikehuoneiston vuokrasopimuksiin ja vuokrasuhteisiin liittyvät asiat
 • kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamat riidat

Lue lisää

Työoikeus

Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla:

 • työ-, johtaja- ja toimitusjohtajasopimukset
 • salassapito-, kilpailukielto-, houkuttelukiellot
 • tulospalkkio- yms. kannustin- ja sitouttamisjärjestely
 • työoikeudelliset erimielisyystilanteet tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä
 • työaika- ja vuosiloma
 • kansainväliset työnteon tilanteet
 • työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät kysymykset
 • immateriaalioikeudet työsuhteessa

Lue lisää