Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Neuvonantajasi kilpailutuksissa mm. sote- ja IT-sektorilla.

Kilpailutukset ja julkiset hankinnat

Tarjoamme testattua oikeudellista osaamista isompiin ja pienempiin kilpailutuksiin liittyvissä oikeudellisissa konsultoinneissa. Olemme toimineet neuvonantajana monissa merkittävissä palveluhankintoja koskevissa kilpailutuksissa mm. sote- ja IT-sektorilla. Meillä on myös kokemusta asiantuntijana mukana olosta uuden tyyppisten innovaatiokumppanuushankkeiden toteuttamisessa.

Hankintaoikeuden palvelumme

 • Markkinakartoitus
 • Neuvottelumenettely tai muu valittava hankintamenettely
 • Ulkoistus ja siihen liittyvä kilpailutus
 • Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö
 • Sopimusneuvottelu
 • Hankintariidat
 • Kilpailuoikeudelliset selvitykset yritysjärjestelyihin liittyen
 • Yritysjärjestelyihin liittyvät ehdot, kuten kilpailukielto

Kilpailuoikeus

Kilpailuoikeuden puolella sekä kilpailuoikeudellisiin vahingonkorvauksiin liittyvissä kysymyksissä pystymme tarjoamaan pitkäaikaiseen kokemukseen perustuvaa osaamista yrityksille ja julkisyhteisöille.

Tyypillisesti hoitamamme toimeksiannot liittyvät seuraaviin:

 • kilpailuoikeudelliset selvitykset yritysjärjestelyihin liittyen (fuusiovalvonta)
 • yritysjärjestelyihin liittyvät ehdot, kuten kilpailukielto, niiden sallittavuuden ennakollinen arviointi

Asianajajillamme on myös kokemusta toimimisesta asiamiehenä Suomen ensimmäisissä kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvausriidoissa.

 

Valtiontukisääntely

Valtiontukisääntelyn huomioon ottaminen on tullut osaksi julkisyhteisöjen toimintaa mm. kiinteistöjärjestelyissä. Asianajajillamme on pitkäaikainen kokemus EU-valtiontukisääntelyyn liittyvässä neuvonannossa ja sen huomioon ottamisesta julkisen päätöksenteon valmistelussa.

Julkissektorin toiminnassa on huomioon otettava yhä enemmän myös seuraavia aspekteja:

 • kilpailuneutraliteetti
 • valtiontukisääntely

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Artikkelit

Lue lisää