Rakentaminen ja kiinteistöoikeus

Rakentamisen juridiikka on mukavuusaluettamme.

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla. Avustamme yrityksiä sekä yksityishenkilöitä muun muassa rakentamisen juridiikassa, asunto-osakeyhtiöasioissa, vuokrasuhteissa sekä kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa. Riitatilanteissa toimimme asiamiehinä neuvotteluissa ja oikeudellisissa prosesseissa.

Hoidamme toimeksiannot aina yksilöidysti ja päämiehemme edun mukaisesti. Jokaiseen asiaan nimeämme päävastuullisen asianajajan. Meille on tärkeää olla helposti tavoitettavissa ja olemme myös itse säännöllisesti yhteydessä asiakkaisiimme toimeksiannon eri vaiheissa.

Rakentamisen juridiikka

Avustamme rakennuttajia ja rakennusurakoitsijoita rakennusurakoihin liittyvissä tilanteissa. Ongelmat rakentamisessa koskevat monesti urakka- ja suunnittelusopimuksia. On molempien osa-puolten etu, että riita ratkaistaan nopeasti. Pyrimme saavuttamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen lopputuloksen neuvottelemalla. Asianajajillamme on kokemusta oikeudenkäynneistä ja urakka- ja projektisopimusten laatimisesta. Myös sopimusten käytännön toimivuus aina projektin valmistumiseen asti kuuluu osaamiseemme. Käytännönläheinen ja neuvokas toimintatapamme takaa ratkaisun, olipa kysymyksessä sitten yksittäinen kiinteistö- ja rakentamisalan ongelma tai laaja urakkakokonaisuus.

Lue lisää

Asunto-osakeyhtiöasiat

Asunto-osakeyhtiöiden juridiikka kuuluu ydinosaamiseemme. Avustamme niin taloyhtiöitä kuin osakkeenomistajiakin kaikissa asunto-osakeyhtiöoikeudellisissa kysymyksissä. Asianajajamme ovat asiakkaidemme käytettävissä kaikissa oikeudellisesti haastavissa tilanteissa, liittyivätpä ne sitten riidanratkaisuun ja oikeudenkäyntiin, sopimusten ja asiakirjojen laatimiseen taikka yhtiöjärjestelyihin. Osaamisalueeseemme kuuluvat esimerkiksi yhtiökokousten moiteasiat, huoneiston hallintaanottoprosessit, yhtiöjärjestysmuutokset, edustaminen ja konsultointi yhtiö- ja hallituksen kokouksissa, rakennusurakoihin liittyvä juridiikka sekä vastuukysymykset ja vahingonkorvausasiat.

Lue lisää

Asunto- ja kiinteistönkauppariidat

Asunto tai kiinteistö on yksi ihmisen suurimmista taloudellisista hankinnoista. Siksi kannattaa ottaa yhteyttä asianajajaan heti, jos kaupassa ilmenee ongelmia. Asianajajillamme on paljon kokemusta asunto- ja kiinteistönkauppariitojen ratkaisemisesta. Oletpa sitten asunnon tai kiinteistön myyjä tai ostaja, käänny asuntokauppariidassa meidän puoleemme. Me avustamme kaupan osapuolia aina kauppakirjan laatimisesta mahdollisen riidan ratkaisemiseen oikeudessa. Riidan sovittelu oikeudenkäynnin ulkopuolella on suotavaa, sillä tällöin asiakkaamme välttyy suurilta oikeudenkäyntikustannuksilta ja ratkaisu löytyy monesti nopeammin. Jos sovinnolliseen ratkaisuun ei päästä, asian ratkaisee lopulta oikeus.

Lue lisää

Vuokrasuhteet

Vuokraustoimintaan liittyvien oikeudellisten riskien minimoimiseksi kannattaa kääntyä ajoissa asiantuntijan puoleen. Olemme asiakkaan käytettävissä kaikissa vuokrasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Juristimme palvelevat niin liikehuoneiston ja asuinhuoneiston vuokrausta kuin maanvuokraa koskevissa asioissa. Avustamme asiakkaitamme muun muassa vuokrasopimusten laadinnassa, vuokrasuhteen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa ja vuokrasopimuksen päättämisessä. Vuokrasuhteisiin liittyvissä riita-asioissa toimimme asiamiehenä oikeudenkäynneissä.

Lue lisää

Näitä tarjoamme

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.