Riidanratkaisu

Puolustuksesi ytimessä

Riitojen ratkaisu edellyttää aina asianomaisen oikeudenalan vahvaa tuntemusta. Kuitenkin prosessioikeuden osaaminen ja vankka kokemus riitojen ratkaisusta varmistavat sen, että asiakas saa realistisen arvion riita-asiansa menestymisen mahdollisuuksista. Jokainen ristiriitatilanne on erilainen. Ammattitaitoinen riitojen ratkaisija osaa valita parhaan lähestymistavan kulloiseenkin tilanteeseen.

Meillä jokainen asianajaja on kokenut riitojen ratkaisija omalla erityisosaamisalueellaan. Yhdistämme eri oikeudenaloja koskevan erityisosaamisen prosessioikeuden vahvaan kokemukseen ja näkemykseen.

Monialaiset riidanratkaisun asiantuntijamme hoitavat niin siviili- kuin rikosasioiden oikeudenkäyntejä. Toimimme asiamiehinä yleisissä, erityisissä ja hallintotuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä.

Palvelumme kattavat koko riita-asian elinkaaren oikeudellisesta riskiarvioinnista sovintoneuvotteluihin, riitaprosessista tuomion täytäntöönpanoon. Hoidamme myös turvaamistoimiasioita.

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.