Rekry

TYÖTEHTÄVÄT ROIHUSSA

Juristit

Lakimiehet, juristit, counselit, asianajajat. Nimikkeestä huolimatta meidän huippuasiantuntijoiden joukko on oman oikeudenalansa spesialisteja ja heitä yhdistää jatkuva halu kehittää omaa osaamistaan ja toimia vaikuttajina omalla oikeudenalallaan. Työoikeuden lisäksi olemme erikoistuneet asumisen ja rakentamisen juridiikkaan, liikejuridiikkaan, kilpailu- ja hankintajuridiikkaan, hallinto-oikeuteen sekä perhevarallisuusoikeuteen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää juridiikan intohimon ja palon lisäksi oma-aloitteisuutta, ahkeruutta ja sitoutuneisuutta asiakkaan parhaaksi.

Roihussa saat mahdollisuuden kehittyä kokeneemman asianajajan toimiessa mentorinasi, mutta myös vastuuta toimeksiantojen itsenäisessä hoitamisessa. Urakehityksen vastapainona arvostamme kuitenkin myös henkilöstömme vapaa-aikaa.

Oikkarit

Oikeustieteen opiskelijat ovat meillä tärkeässä roolissa juristien apuna toimeksiannoissa. Normaaliin työpäivään sisältyy mm. oikeudellista tiedonhakua, asiakaspalvelua sekä muita toimiston rutiineja mm. asiakastapaamisiin liittyen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä, kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, Office-ohjelmien erinomaista hallintaa, hyvää englannin kielen taitoa sekä vahvaa asiakaspalveluasennetta.

Roihussa tarjoamme viihtyisän ja opettavaisen työympäristön, jossa voit työskennellä oman opiskelutilanteesi mukaan 2–3 päivää viikossa.

Toimistopäälliköt

Toimiston lankoja käsissä pitävä koordinoinnin ammattilainen, joka huolehtii arjen sujuvuudesta ja määräajoista.

Työtehtäviin kuuluu mm. toimeksiantoihin liittyviä tehtäviä ja laskutusta, tapahtumien järjestämistä, nettisivujen päivitystä sekä muita juoksevia asioita.
Oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan työnkuvaan saa monipuolisuutta mm. markkinointiin ja viestintään liittyvillä tehtävillä.

Avoimet työpaikat

Tällä hetkellä meillä ei ole avoinna olevia työpaikkoja, mutta jätä meille avoin hakemuksesi sähköpostitse roihulaw@roihulaw.fi.

Avoin hakemus

Mikäli et juuri nyt löytänyt osaamistasi vastaavaa työmahdollisuutta, lähesty meitä avoimella hakemuksella sähköpostitse roihulaw@roihulaw.fi.

Uusien avautuvien työpaikkojen kohdalla katsomme ensin läpi avoimet hakemukset.

Roihulaisten ilosanomaa

Maria Penttilä

asianajaja, varatuomari, osakas 2016-

Minä arvostan Roihussa erityisesti sitä, että meillä suhtaudutaan asianajotyöhön todella intohimoisesti ja meillä ollaan aidosti innoissaan juridiikasta ja mahdollisuudesta päästä auttamaan asiakasta esimerkiksi työelämän haastavissa muutostilanteissa.

Samalla kuitenkin meidän henkilöstö arvostaa myös muuta elämää ja panostaa työ- ja yksityiselämän tasapainoon. Mitä se sitten kullekin tarkoittaa, aikaa perheen kanssa, urheilua, luonnossa liikkumista tai matkustamista.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on meillä Roihussa todella tärkeä arvo ja siitä hyötyy myös meidän asiakkaamme.

Sakari Lepistö

oikkari 2021-

Roihussa on loistava työilmapiiri ja tekemisen meininki. Oikkarin työtehtävät ovat lisäksi erittäin monipuolisia, mikä pitää yllä mielenkiintoa annettaviin tehtäviin.

Sanni Pakkala

oikkari 2018–2021, juristi 2021-

Roihussa onnistuu hienosti oikeustieteen opintojen ja työn yhteensovittaminen. Täällä opinnoissa opittua pääsee soveltamaan käytännössä, ja toisaalta käytännön työssä koettu ja opittu ohjaa myös opinnoissa tehtäviä kurssivalintoja.

Roihu on hyvä paikka kasvaa opiskelijasta oikeustieteen maisteriksi ja jatkaa urapolkua juristina mukavien ja ammattitaitoisten työkavereiden seurassa.

Anna Haavisto

toimistopäällikkö 2018–2022

Arvostan Roihussa eniten sitä, että täältä löytyy jokaiselle persoonalle oma paikka ja kukin saa olla ihan oma autenttinen itsensä. Arvostan vaativan asiantuntijatyön ja hartioita laskevan rentouden yhdistelmää.

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kiinnitetään Roihulla paljon huomiota ja etenkin työergonomiaan ja fasiliteetteihin sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen panostetaan isosti.

Tessa Auvinen

oikkari 2019–2021, juristi 2022-

Olen työskennellyt Roihussa ensin pari vuotta oikkarina, minkä jälkeen sain mahdollisuuden jatkaa juristina. Arvostan Roihussa erityisesti työkavereiden luomaa avointa ja kunnianhimoista ilmapiiriä, mielenkiintoisia työtehtäviä sekä matalaa hierarkiaa. Muun muassa näiden seikkojen vuoksi oli selvää, että valmistuttuani halusin jatkaa Roihussa juristina.

Sini Kausamo

oikkari 2021–2022

Oikkarin kannalta Roihulla oli parasta työyhteisö, johon tunsi heti olleensa tervetullut ja ilmapiiri oli kannustava ja yhteishenki korkea. Lisäksi Roihulla parasta oli myös oikkarin työkuva, joka oli mielestäni monipuolinen, kun pääsi oppimaan asianajotoimiston käytännön rutiineja ja syventämään osaamistaan eri oikeudenaloista mielenkiintoisten selvitystöiden parissa. Roihulla oikkarina tunsi työnsä erittäin tärkeäksi, kun työkavereilta sai halutessaan palautetta ja vuorovaikutus toimi erinomaisesti.