Tessa Auvinen

Environmental law, Administrative law, Building and Real Estate law

Tessa Auvinen

Lawyer, Master of Laws

tessa.auvinen@roihulaw.fi
+358 50 472 8770

Tessa Auvinen works mainly on environmental law, real estate law and administrative law related assignments. Tessa assists our public and private sector customers as well as private individuals in a variety of issues relating to land use planning, construction, and administrative-legal processes.

Tessa also has specialized legal knowledge on land use planning in urban environments. In addition, Tessa assists our clients on assignments related to labor and public service law and business law.

Tessa works mainly at our office in Helsinki.

Practice areas

Environmental law
Administrative law
Building and real estate law

Education

Master of Laws (LL.M.), University of Helsinki, 2022

Career

Lawyer, Roihu Attorneys Ltd, 2022-
Legal assistant/ Bachelor of Laws. Roihu Attorneys Ltd, 2021-2022
Legal trainee Urban Environment Division, City of Helsinki, summer 2021
Legal assistant/ Bachelor of Laws. Roihu Attorneys Ltd, 2019-2021
Benefits officer, The Unemployment Fund for Education and Science, 2018-2019

Memberships

Finnish Society for Environmental Law
Finnish Women Lawyers Association
Football Alumni Association

Languages

Finnish, English

Katariina Harju

Labour law, Dispute resolution and Training

Katariina Harju

Lawyer, Licensed Trial Counsel, Master of Social Sciences

katariina.harju@roihulaw.fi

+358 50 323 8524

Katariina Harju is specialized in labour law. She advises our clients on a variety of labour law topics and acts
as a counsel before the general courts.

Katariina has gained many years of experience as a labour law lawyer. She has experience in issues such as
negotiating disputes, employment and managerial contracts, termination of employment, discrimination
and collective agreements. She is an experienced lecturer.

Katariina has completed court training at the District Court of Itä-Uusimaa. In addition to the law degree,
she has a Master of Social Sciences degree in communications. She has also worked in the field of
communications.

Katariina works at our office in Helsinki.

Practice areas

Labour law
Dispute resolution
Training

Education

The Bar Examination 2021
Court Training, District Court of Itä-Uusimaa 2019
Master of Laws 2016
Master of Social Sciences 2009

Career

Lawyer, Roihu Attorneys Ltd, 2023–
Lawyer, The Finnish Union of Practical Nurses, 2021–2023
Legal counsel, The Finnish Business School Graduates, 2017–2021
Officer, The Ombudsman for Equality, 2016–2017
Communication tasks

Memberships

Labour law association

Languages

Finnish
English

Katariina Harju

Työoikeus, riidanratkaisu ja koulutus

Katariina Harju

Lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, varatuomari, valtiotieteiden maisteri

katariina.harju@roihulaw.fi
+358 50 323 8524

Katariina Harju on erikoistunut työoikeuteen. Hän avustaa asiakkaitamme monipuolisesti työoikeudellisissa
kysymyksissä ja hoitaa niihin liittyviä oikeudenkäyntejä.

Katariinalla on usean vuoden kokemus työoikeusjuristin tehtävistä. Hänellä on kokemusta muun muassa
työsuhderiitojen sovintoneuvotteluista sekä työ- ja johtajasopimuksiin, työsuhteen päättämiseen,
syrjintään ja työehtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä. Katariina on kokenut kouluttaja.

Katariina on suorittanut tuomioistuinharjoittelun Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Oikeustieteen
maisterin tutkinnon lisäksi Katariina on suosittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon pääaineena
viestintä. Hän on työskennellyt myös viestinnän tehtävissä.

Katariina työskentelee Helsingin toimistollamme.

Erityisosaaminen

Työoikeus
Riidanratkaisu
Koulutus

Koulutus

Asianajajatutkinto 2021
Varatuomari, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 2019
Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 2016
Valtiotieteiden maisteri, Helsingin yliopisto 2009

Työkokemus

Asianajotoimisto Roihu Oy, lakimies 2023–
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, lakimies 2021–2023
Suomen Ekonomit ry, työsuhdejuristi 2017–2021
Tasa-arvovaltuutettu, tarkastaja ja korkeakouluharjoittelija 2016–2017
Viestinnän tehtäviä

Jäsenyydet

Työoikeudellinen yhdistys ry

Kielitaito

suomi, englanti

Rekry

TYÖTEHTÄVÄT ROIHUSSA

Juristit

Lakimiehet, juristit, counselit, asianajajat. Nimikkeestä huolimatta meidän huippuasiantuntijoiden joukko on oman oikeudenalansa spesialisteja ja heitä yhdistää jatkuva halu kehittää omaa osaamistaan ja toimia vaikuttajina omalla oikeudenalallaan. Työoikeuden lisäksi olemme erikoistuneet asumisen ja rakentamisen juridiikkaan, liikejuridiikkaan, kilpailu- ja hankintajuridiikkaan, hallinto-oikeuteen sekä perhevarallisuusoikeuteen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää juridiikan intohimon ja palon lisäksi oma-aloitteisuutta, ahkeruutta ja sitoutuneisuutta asiakkaan parhaaksi.

Roihussa saat mahdollisuuden kehittyä kokeneemman asianajajan toimiessa mentorinasi, mutta myös vastuuta toimeksiantojen itsenäisessä hoitamisessa. Urakehityksen vastapainona arvostamme kuitenkin myös henkilöstömme vapaa-aikaa.

Oikkarit

Oikeustieteen opiskelijat ovat meillä tärkeässä roolissa juristien apuna toimeksiannoissa. Normaaliin työpäivään sisältyy mm. oikeudellista tiedonhakua, asiakaspalvelua sekä muita toimiston rutiineja mm. asiakastapaamisiin liittyen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä, kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, Office-ohjelmien erinomaista hallintaa, hyvää englannin kielen taitoa sekä vahvaa asiakaspalveluasennetta.

Roihussa tarjoamme viihtyisän ja opettavaisen työympäristön, jossa voit työskennellä oman opiskelutilanteesi mukaan 2–3 päivää viikossa.

Toimistopäälliköt

Toimiston lankoja käsissä pitävä koordinoinnin ammattilainen, joka huolehtii arjen sujuvuudesta ja määräajoista.

Työtehtäviin kuuluu mm. toimeksiantoihin liittyviä tehtäviä ja laskutusta, tapahtumien järjestämistä, nettisivujen päivitystä sekä muita juoksevia asioita.
Oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan työnkuvaan saa monipuolisuutta mm. markkinointiin ja viestintään liittyvillä tehtävillä.

Avoimet työpaikat

Tällä hetkellä meillä ei ole avoinna olevia työpaikkoja, mutta jätä meille avoin hakemuksesi sähköpostitse roihulaw@roihulaw.fi.

Avoin hakemus

Mikäli et juuri nyt löytänyt osaamistasi vastaavaa työmahdollisuutta, lähesty meitä avoimella hakemuksella sähköpostitse roihulaw@roihulaw.fi.

Uusien avautuvien työpaikkojen kohdalla katsomme ensin läpi avoimet hakemukset.

Roihulaisten ilosanomaa

Maria Penttilä

asianajaja, varatuomari, osakas 2016-

Minä arvostan Roihussa erityisesti sitä, että meillä suhtaudutaan asianajotyöhön todella intohimoisesti ja meillä ollaan aidosti innoissaan juridiikasta ja mahdollisuudesta päästä auttamaan asiakasta esimerkiksi työelämän haastavissa muutostilanteissa.

Samalla kuitenkin meidän henkilöstö arvostaa myös muuta elämää ja panostaa työ- ja yksityiselämän tasapainoon. Mitä se sitten kullekin tarkoittaa, aikaa perheen kanssa, urheilua, luonnossa liikkumista tai matkustamista.

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on meillä Roihussa todella tärkeä arvo ja siitä hyötyy myös meidän asiakkaamme.

Sakari Lepistö

oikkari 2021-

Roihussa on loistava työilmapiiri ja tekemisen meininki. Oikkarin työtehtävät ovat lisäksi erittäin monipuolisia, mikä pitää yllä mielenkiintoa annettaviin tehtäviin.

Sanni Pakkala

oikkari 2018–2021, juristi 2021-

Roihussa onnistuu hienosti oikeustieteen opintojen ja työn yhteensovittaminen. Täällä opinnoissa opittua pääsee soveltamaan käytännössä, ja toisaalta käytännön työssä koettu ja opittu ohjaa myös opinnoissa tehtäviä kurssivalintoja.

Roihu on hyvä paikka kasvaa opiskelijasta oikeustieteen maisteriksi ja jatkaa urapolkua juristina mukavien ja ammattitaitoisten työkavereiden seurassa.

Anna Haavisto

toimistopäällikkö 2018–2022

Arvostan Roihussa eniten sitä, että täältä löytyy jokaiselle persoonalle oma paikka ja kukin saa olla ihan oma autenttinen itsensä. Arvostan vaativan asiantuntijatyön ja hartioita laskevan rentouden yhdistelmää.

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kiinnitetään Roihulla paljon huomiota ja etenkin työergonomiaan ja fasiliteetteihin sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen panostetaan isosti.

Tessa Auvinen

oikkari 2019–2021, juristi 2022-

Olen työskennellyt Roihussa ensin pari vuotta oikkarina, minkä jälkeen sain mahdollisuuden jatkaa juristina. Arvostan Roihussa erityisesti työkavereiden luomaa avointa ja kunnianhimoista ilmapiiriä, mielenkiintoisia työtehtäviä sekä matalaa hierarkiaa. Muun muassa näiden seikkojen vuoksi oli selvää, että valmistuttuani halusin jatkaa Roihussa juristina.

Sini Kausamo

oikkari 2021–2022

Oikkarin kannalta Roihulla oli parasta työyhteisö, johon tunsi heti olleensa tervetullut ja ilmapiiri oli kannustava ja yhteishenki korkea. Lisäksi Roihulla parasta oli myös oikkarin työkuva, joka oli mielestäni monipuolinen, kun pääsi oppimaan asianajotoimiston käytännön rutiineja ja syventämään osaamistaan eri oikeudenaloista mielenkiintoisten selvitystöiden parissa. Roihulla oikkarina tunsi työnsä erittäin tärkeäksi, kun työkavereilta sai halutessaan palautetta ja vuorovaikutus toimi erinomaisesti.

Joona Tapio

Perhevarallisuusoikeus

Joona Tapio

Lakimies, oikeustieteen maisteri, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

joona.tapio@roihulaw.fi

+358 50 345 9576

Joona Tapiolla on noin viiden vuoden kokemus asianajotoiminnasta erityisesti perhe- ja perintöoikeuden alalta. Joona hoitaa toimistossamme erilaisia yksityishenkilöiden toimeksiantoja erityisesti perhevarallisuusoikeuden saralla.

Joona laatii asiakkaillemme erilaisia asiakirjoja, kuten avioehtosopimuksia, edunvalvontavaltuutuksia, lahjakirjoja, testamentteja, perukirjoja sekä ositus- ja perinnönjakosopimuksia. Joona toimii myös asiakkaidemme asiamiehenä ja avustajana ositus- ja perinnönjakoprosesseissa sekä lapsioikeudellisissa prosesseissa. Joona toimii myös käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajajana avioero-osituksissa sekä pesänselvittäjänä ja -jakajana kuolinpesissä.

Ennen siirtymistään toimistoomme, Joona on työskennellyt noin viisi vuotta pienessä asianajotoimistossa perhe- ja perintöoikeuden, rikosoikeuden, vahingonkorvausoikeuden ja muiden, pääasiassa yksityishenkilöiden toimeksiantojen parissa.

Hoitaessaan toimeksiantoja, Joona selkiyttää asiakkaille juridisia ongelmia selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, varmistaen, että jokainen asiakas palvellaan henkilökohtaisesti ja käytännönläheisesti.

Joona avustaa asiakkaitamme kokemuksella oikeudenkäynneissä eri oikeusasteissa yleisissä ja hallinnollisissa tuomioistuimissa.

Joona työskentelee Tampereen ja Helsingin toimistoillamme.

Erityisosaaminen

Perhevarallisuusoikeus (lapsioikeus, avioliitto-oikeus, perintöoikeus, perintöverosuunnittelu)
Oikeudenkäynnit, riidanratkaisu

[/et_pb_column]

Koulutus

Asianajajatutkinto 2020
Oikeustieteen maisteri Lapin yliopisto 2020
Vaihto-opiskelija, Utrecht University, Utrecht, Alankomaat, 2019

Työkokemus

Asianajotoimisto Roihu Oy, lakimies 2023–
Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy, lakimies 2020–2022
Asianajotoimisto Tapio Mäkelä, lakimiesharjoittelija 2017–2020

Kielitaito

suomi, englanti

Joona Tapio

Perhevarallisuusoikeus

Joona Tapio

Lakimies, oikeustieteen maisteri, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

joona.tapio@roihulaw.fi
+358 50 345 9576

Joona Tapiolla on noin viiden vuoden kokemus asianajotoiminnasta erityisesti perhe- ja perintöoikeuden alalta. Joona hoitaa toimistossamme erilaisia yksityishenkilöiden toimeksiantoja erityisesti perhevarallisuusoikeuden saralla. Joonalla on myös kaupanvahvistajan pätevyys.

Joona laatii asiakkaillemme erilaisia asiakirjoja, kuten avioehtosopimuksia, edunvalvontavaltuutuksia, lahjakirjoja, testamentteja, perukirjoja sekä ositus- ja perinnönjakosopimuksia. Joona toimii myös asiakkaidemme asiamiehenä ja avustajana ositus- ja perinnönjakoprosesseissa sekä lapsioikeudellisissa prosesseissa. Joona toimii myös käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajajana avioero-osituksissa sekä pesänselvittäjänä ja -jakajana kuolinpesissä.

Ennen siirtymistään toimistoomme, Joona on työskennellyt noin viisi vuotta pienessä asianajotoimistossa perhe- ja perintöoikeuden, rikosoikeuden, vahingonkorvausoikeuden ja muiden, pääasiassa yksityishenkilöiden toimeksiantojen parissa.

Hoitaessaan toimeksiantoja, Joona selkiyttää asiakkaille juridisia ongelmia selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, varmistaen, että jokainen asiakas palvellaan henkilökohtaisesti ja käytännönläheisesti.

Joona avustaa asiakkaitamme kokemuksella oikeudenkäynneissä eri oikeusasteissa yleisissä ja hallinnollisissa tuomioistuimissa.

Joona työskentelee Tampereen ja Helsingin toimistoillamme.

Erityisosaaminen

Perhevarallisuusoikeus (lapsioikeus, avioliitto – oikeus, perintöoikeus, perintöverosuunnittelu)
Oikeudenkäynnit, riidanratkaisu

Koulutus

Asianajajatutkinto 2020
Oikeustieteen maisteri Lapin yliopisto 2020
Vaihto-opiskelija, Utrecht University, Utrecht, Alankomaat, 2019

Työkokemus

Asianajotoimisto Roihu Oy, lakimies 2023 –
Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy, lakimies 2020 – 2022
Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy, lakimiesharjoittelija 2017 – 2020

Kielitaito

suomi, englanti

Tietosuojakoulutus

Onhan tietosuojaseloste kunnossa ja sopimukset henkilötietojen käsittelystä tehty? Tiedätkö miten työsuhteessa olevien ja työnhakijoiden henkilötietoja käsitellään tai mitä tietoja edes saa kysyä?

Asianajotoimisto Roihun asianajajat toimivat neuvonantajana ja kouluttajana yhteisöjen tietosuojaan ja erityisesti uuden EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä. Suositussa uudessa koulutuskonseptissa on yhdistetty EU:n tietosuoja-asetus (GDPR), tietosuojalaki sekä työelämän tietosuoja HR:n näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö

Koulutus kestää tavallisesti 3 tuntia ja se on myös räätälöitävissä yritysten / yhteisöjen tarpeisiin sopivaksi keston ja sisällön mukaisesti.

Koulutuksessa käymme läpi muun muassa:

Osio 1: EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja tietosuojalaki

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679, engl. General Data Protection Regulation, GDPR)

 • Yleiset periaatteet, soveltamisala, rekisteröidyn oikeudet, rekisterinpitäjän velvollisuudet, sanktiot, käytäntöä top 3

Tietosuojalaki (1050/2018)

 • Hallinnollinen seuraamusmaksu
 • Julkisuusperiaate ja suhde julkisuuslakiin
 • Henkilötunnuksen käsittely
 • Vaitiolovelvollisuus


Osio 2: Työelämän tietosuoja, HR-näkökulma ja käytäntö

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

 • Vaatimukset tiedon käsittelylle
 • Työhönottotilanteet, käytäntö
 • Työsuhteen aikana
 • Terveystiedot, korona
 • Tietojen säilytysaika
 • Yhteistoiminta ja tietosuoja


Kenelle tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu…

Hinnoittelu

Tietosuojakoulutus yllä mainituilla sisällöillä:

 • asiakkaan tiloissa alkaen xxxx euroa + alv. Koulutukseen voi osallistua xx henkilöä.
 • asianajotoimiston tiloissa alkaen xxxx euroa + alv. Koulutukseen voi osallistua 10 henkilöä.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Pauli Sortti

Pauli Sortti

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri

pauli.sortti@roihulaw.fi
+358 50 490 0144

Lue lisää

Mietityttääkö avioehto, testamentti tai edunvalvontavaltuutus? Tai onko mielen päällä kysymyksiä avioeroon tai lapsen huoltoon ja elatukseen liittyen?

 

Perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät seikat voivat olla hankalia ja vaikeasti ymmärrettäviä.

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen esimerkiksi seuraaviin aiheisiin, niin käy jättämässä nimettömänä kysymyksesi tästä linkistä (linkitys poistettu, kampanja loppunut).

 • avioehto
 • avioero
 • lapsen huolto ja elatus
 • testamentti
 • edunvalvontavaltuutus

Kiitos kaikista kysymyksistä! Otimme vastaan kysymyksiä marraskuun 2021 ajan. Roihun perhevarallisuusoikeuden tiimi vastaa kysymyksiin videolla. Videot julkaistaan Roihun sosiaalisen median kanavissa tammikuusta 2022 alkaen.

 

Mikäli tarvitset henkilökohtaisesti neuvoja perhevarallisuusoikeudellisissa asioissa toimeksiannon muodossa, voit ottaa yhteyttä olla oleviin asiantuntijoihimme.

Elisa Ilmoniemi

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri

elisa.ilmoniemi@roihulaw.fi
+358 50 351 7081
Lue lisää

Essi Lehtola

Counsel, asianajaja, varatuomari,
oikeustieteen maisteri

Työvapaalla

Sanni Pakkala

Lakimies, oikeustieteen maisteri

Tuomioistuinharjoittelussa

Työsopimus

Työsopimus voidaan solmia suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Koska suulliseen työsopimukseen voi helposti liittyä epäselvyyksiä ja näyttöongelmia, suosittelemme aina kirjallisen työsopimuksen solmimista.

Työnantajalla voi olla käytössään huolellisesti laadittu työsopimusmalli, jota käytetään mahdollisimman pienin muokkauksin kaikille työntekijöille. Tällä tavoin työnantaja varmistaa työntekijöiden tasapuolisen kohtelun ja sopimushallinta on helpompaa. Malleissa on kuitenkin hyvä huomata, että toisen työnantajan malli ei välttämättä sovellu omaan käyttöön. Työsopimuksen sisältöön vaikuttavat muun muassa työnantajan toimiala, koko ja työn luonne.

On myös hyvä muistaa, että vaikka kirjallista työsopimusta ei olisi, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, kuten työajasta ja työntekopaikasta. Tiedonantovelvollisuus koskee toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita ja yli kuukauden kestäviä määräaikaisia työsuhteita. Vuokratyössä selvitys pitää antaa työntekijän pyynnöstä kuukautta lyhyemmissäkin työsuhteissa.

Työsopimus voidaan sopia olemaan voimassa toistaiseksi (vakituinen) tai määräajan. Työnantajan aloitteesta tehtävälle määräaikaiselle työsopimukselle pitää aina olla perusteltu syy, kuten sijaisuus tai jokin tietty projekti. Erityisen huolellinen on oltava, jos määräaikaisia työsopimuksia tehdään useita peräkkäin. Ilman perusteltua syytä tehty määräaikainen työsopimus katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Avustamme asiakkaitamme määräaikaisuuden perusteen arvioinnissa ja määräaikaisen työsopimuksen muotoilussa.

Avustamme asiakkaitamme työsopimusten laadinnassa ja autamme yritystä räätälöimään työsopimuksen, joka soveltuu parhaiten juuri sen tarpeisiin.

Asiantuntevaa apua työoikeudellisiin kysymyksiin:
Asiantuntevaa apua työoikeudellisiin kysymyksiin:


Työoikeus

Työ- ja johtajasopimukset

Työsopimus
Johtajasopimus

Asiantuntijamme työoikeudellisissa asioissa:

Anssi Kriikkula

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti

anssi.kriikkula@roihulaw.fi
+358 40 516 5991
Lue lisää

Joel Uusi-Oukari

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri

joel.uusi-oukari@roihulaw.fi
+358 40 866 8629
Lue lisää

Toni Sortti

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja, varatuomari

toni.sortti@roihulaw.fi
+358 40 413 7238

Lue lisää

Maria Penttilä

Maria Penttilä

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti

maria.penttila@roihulaw.fi
+358 50 324 2846
Lue lisää

Salla Pyymäki

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri

salla.pyymaki@roihulaw.fi
+358 40 521 1751
Lue lisää

Meri-Tuuli Vuotari

Counsel, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri

Työvapaalla

 

 

 

Liisa Reunamäki

Liisa Reunamäki

Lupalakimies, oikeustieteen maisteri, musiikin maisteri

liisa.reunamaki@roihulaw.fi
+358 40 725 5487
Lue lisää

Liisa Reunamäki

Hanna Lahti

Lakimies, varatuomari, oikeustieteen maisteri

Työvapaalla

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Asiantuntevaa apua


Johtajasopimus

Johtavassa asemassa olevan työntekijän kanssa tehdään usein työsopimus, jota nimitetään johtajasopimukseksi. Johtaja on lähtökohtaisesti työntekijäasemassa, jolloin pakottava työlainsäädäntö soveltuu. Poikkeuksena ovat johtajat, joiden asema työnantajayrityksessä on esimerkiksi omistajuuden tai yrityksen toimielimeen kuulumisen vuoksi niin itsenäinen, ettei heidän katsota työskentelevän työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Johtajan työoikeudellisen aseman arviointi on tehtävä aina tapauskohtaisesti.

Kokonaan oma lukunsa on yrityksen toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja ei ole lähtökohtaisesti työsuhteessa, jolloin työlainsäädäntö ei sovellu, ellei toisin ole erikseen sovittu. Poikkeuksia kuitenkin on muun muassa yritysmuodosta riippuen. Toimitusjohtajan aseman vuoksi työskentelyn ehdot on syytä sopia tarkasti kirjallisessa sopimuksessa.

Johtajasopimus (ja toimitusjohtajasopimus) eroaa tavallisesta työsopimuksesta usein esimerkiksi seuraavien ehtojen osalta:

 • työaika – johtaja ei välttämättä ole työaikalain soveltamisalan piirissä, jolloin laki ei ilman eri sopimusta sovellu
 • palkkaus – johtajan palkka muodostuu usein peruspalkasta ja erilaisista kannustinpalkkioista, kuten tulospalkkiosta
 • matkustaminen ja edustaminen – johtajan tehtäviin usein kuuluu matkustamista ja edustamista, jolloin tällaisten kulujen korvaamisesta on hyvä sopia erikseen
 • salassapito-, kilpailukielto- ja/tai houkuttelukieltoehdot – erityisesti kilpailukielto liittyy tyypillisesti johtajasopimukseen
 • erokorvaus – johtajasopimukseen sisältyy melko usein erokorvauslauseke, joka oikeuttaa johtajan saamaan tietyn erokorvauksen, jos yhtiö irtisanoo hänet
 • riidan ratkaisu – johtajasopimuksessa riidat sovitaan usein ratkaistavaksi yleisen tuomioistuimen sijaan välimiesmenettelyssä

Avustamme asiakkaitamme johtajasopimuksen ehtojen neuvotteluissa ja sopimusehtojen laadinnassa siten, että ne vastaavat asiakkaamme tarpeita, tarkoitusta ja etuja mahdollisimman hyvin. Huolellisesti laadittu johtajasopimus on niin yrityksen kuin johtajan etu. Turhat riidat vältetään usein, kun tärkeistä asioista on neuvoteltu ja ne on selkeästi kirjattu sopimukseen. Jos erimielisyystilanteita on jo ehtinyt syntyä, tuemme asiakkaitamme mahdollisimman edullisen sovintoratkaisun neuvottelemisessa tai avustamme tarvittaessa erillisessä riitaprosessissa.

Asiantuntevaa apua työoikeudellisiin kysymyksiin:
Asiantuntevaa apua työoikeudellisiin kysymyksiin:


Työoikeus

Työ- ja johtajasopimukset

Työsopimus
Johtajasopimus

Asiantuntijamme työoikeudellisissa asioissa:

Anssi Kriikkula

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti