KESKITYMME OLENNAISEEN.

KESKITYMME OLENNAISEEN.

Työoikeus

Työoikeustiimimme muodostuu kokeneista tekijöistä. Avustamme asiakkaitamme muun muassa yt-neuvotteluissa, työsuhteen päättämismenettelyissä, työpaikkakiusaamisprosesseissa, kilpailukieltoasioissa sekä erilaisissa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä riidoissa tuomioistuimessa ja välimiesmenettelyissä.

Asiantuntijoillamme on myös vankka kokemus työturvallisuus-, työsyrjintä ja muiden työrikosprosessien hoitamisesta. Palvelemme asiakkaita jo AVI:n tapaturmatutkinnassa, ja muissa tarkastuksissa, sekä poliisin esitutkinnassa, jonka lisäksi toimimme avustajina oikeudenkäynnissä. Toimistomme avustaa säännöllisesti mm. merkittäviä teollisuuden yhtiöitä ja näiden esimiehiä haastavissa työturvallisuusrikosprosesseissa.

LUE LISÄÄ

Kiinteistöoikeus

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla. Neuvomme asiakkaitamme muun muassa rakentamisen juridiikassa, asunto-osakeyhtiöasioissa, vuokrasuhteissa sekä kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa. Riitatilanteissa avustamme päämiehiämme niin sovintoneuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissäkin.

LUE LISÄÄ

Yhtiöoikeus

Asiantuntemuksemme ja kokemuksemme kattaa laajasti yritystoimintaan liittyvän juridiikan: yhtiöasiakirjat, yrityskaupat, eri tyyppiset sopimusjärjestelyt kuten osakassopimus, kaupalliset sopimukset sekä yhtiöiden rahoitus- ja vakuusjärjestelyihin liittyvät juridiset kysymykset. Autamme mielellämme toiminnan alkuvaiheessa olevia yrityksiä.

LUE LISÄÄ

Sisämarkkinaoikeus

Tarjoamme juridista osaamista kilpailutuksiin sekä innovaatiokumppanuuksiin liittyvissä hankkeissa. Toimimme asiantuntijana palveluhankintoja koskevissa kilpailutuksissa mm. sote- ja IT-sektorilla. Toimimme avustajana markkinaoikeusriidoissa. Kilpailuoikeuden puolella ja kilpailuoikeudellisiin vahingonkorvauksiin liittyvissä kysymyksissä tyypillisiä toimeksiantoja ovat yrityskauppoihin, jakelusopimuksiin ja erityyppisiin kilpailukieltoehtoihin liittyvät selvitystehtävät. Avustamme myös EU-valtiontukisääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.

LUE LISÄÄ

Julkisyhteisöjen neuvonta

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus yhteistyöstä julkisyhteisöjen (kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat ja valtion virastot) kanssa. Toimeksiannot liittyvät palvelusuhdekysymyksiin (virka- ja työoikeus), kilpailutuksiin, julkisiin hankintoihin, kiinteistökauppoihin ja rakennejärjestelyihin, palvelutoimintojen yhtiöittämisiin, hallintoriitoihin ja hallintovalituksiin vastaamisessa avustamiseen, valtiontukisääntelyn huomioon ottamiseen sekä muihin vastaaviin julkisoikeudellista asiantuntemusta vaativiin kysymyksiin.
LUE LISÄÄ

IPR ja tietosuoja

Toimistomme palvelut kattavat teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvän oikeudellisen neuvonannon. Toimimme tavaramerkkiasiamiehenä kotimaassa ja maailmanlaajuisesti huolehtien yritysten rekisteröintitarpeista ja edunvalvonnasta. Avustamme yritysten teknologiakumppanuuksiin sekä lisensointiin liittyvissä sopimusjärjestelyissä. Toimimme neuvonantajana ja kouluttajana yhteisöjen tietosuojaan ja erityisesti uuden EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä.

LUE LISÄÄ

Perhevarallisuusoikeus

Asiantuntijoillamme on yli vuosikymmenen kokemus perhevarallisuusoikeudesta. Hoidamme perunkirjoituksia, kuolinpesien selvityksiä ja perinnönjakoja. Laadimme testamentteja ja edunvalvontavaltuutuksia. Perintöverosuunnittelu on kysytty osa palveluitamme. Avustamme asiakkaitamme avioeroissa ja toimimme avustajina oikeudenkäynneissä sovitteluita unohtamatta.

LUE LISÄÄ

Riidanratkaisu

Asiantuntijoillamme on vahva kokemus erilaisten riita-, rikos- ja hallinnollisten prosessien hoitamisesta. Kokeneiden neuvottelijoittemme avulla riita saadaan usein ratkaistua sovinnollisesti jo neuvottelupöydässä. Kukin asiantuntijamme hoitaa omalla osaamisalueellaan säännöllisesti oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä. Rikosasioissa tarjoamme asiakkaalle apua esitutkintavaiheesta lähtien tuomioistuinmenettelyyn asti.

LUE LISÄÄ

ASIANAJOTOIMISTO ROIHU

Asianajotoimisto Roihu Oy on työoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto, jolla on vahvaa erityisosaamista myös useilta muilta oikeudenaloilta. Asiantuntijamme ovat työoikeuden lisäksi erikoistuneet asumisen ja rakentamisen juridiikkaan, kilpailu- ja hankintajuridiikkaan, hallinto-oikeuteen sekä perhevarallisuusoikeuteen.

Palvelemme yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Asiakkaihimme lukeutuu niin kotimaisia pk-yrityksiä kuin alansa johtavia yrityksiä ja merkittäviä pörssiyhtiöitä Suomesta ja ulkomailta. Vastaamme asiakkaidemme laatuvaatimuksiin erikoistuneella osaamisellamme ketterästi. Edustamme lisäksi yksityishenkilöitä toimistomme erityisosaamisalueilla. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Kuopiossa.

Asianajotoimisto Roihun lakimiehet ovat kaikki oman oikeudenalansa spesialisteja, joita yhdistää jatkuva halu kehittää omaa osaamistaan ja toimia vaikuttajina omalla oikeudenalallaan. Tiedämme, että syvällinen erikoistuminen ja perehtyminen asiakkaan liiketoiminnallisiin tarpeisiin palvelevat asiakkaitamme tehokkaimmin. Parhaat keskittyvät olennaiseen.

ROIHUN TIIMIT

Asianajotoimisto Roihun päämääränä on ratkaista asiakkaamme ongelmat mahdollisimman tehokkaasti. Meillä on käytössämme joukko ammattilaisia, jotka palvelevat sinua lakitarpeissasi.

Helsinki

Tampere

Turku

Kuopio

Ajankohtaista

Työoikeus

 

Varaudu kilpailukieltosopimuksia koskevaan lakimuutokseen

Teksti perustuu 13.11.2020 julkaistuun blogiin, jota on päivitetty 14.2.2022. Hallitus antoi 12.11.2020 esityksen työntekijöiden kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn muuttamisesta. Jatkossa työnantajalla on velvollisuus suorittaa työntekijälle korvausta...

lue lisää

Kiinteistöoikeus

 

Sääntelymuutoksia etäyhtiökokouksiin

Oikeusministeriö asetti toukokuussa 2021 työryhmän valmistelemaan osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin muutoksia, jotka helpottaisivat etäosallistumisvaihtoehtojen tarjoamista ja käyttämistä yhtiökokouksissa ja osuuskuntien kokouksissa sekä...

lue lisää

Perhevarallisuusoikeus

 

Edunvalvontavaltuutus yrittäjän turvana

Yhteiskunnassamme vallitseva varsin poikkeuksellinen tilanne on nostanut esille kysymyksiä siitä, miten omat asiamme tulevat hoidetuiksi, jos emme itse siihen kykene? Tällaisia tilanteita on turvaamassa ajoissa tehty ja hyvin suunniteltu edunvalvontavaltuutus....

lue lisää

Uutiset

 

Referenssejä