Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Konsultoimme ja avustamme julkisen sektorin asiakkaita koko palvelussuhteen elinkaareen liittyvissä haastavissa juridisissa tilanteissa. Palvelumme kattavat esimerkiksi seuraavat:

  • Palvelussuhteeseen ottaminen: Avustamme muun muassa ansiovertailussa ja määräaikaisuuden perusteiden laillisuuden arvioinnissa.
  • Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu palvelussuhteen aikana.
  • Johtavien viranhaltijoiden johtajasopimukset: Avustamme johtavien viranhaltijoiden johtajasopimusten laadintaan, neuvotteluun ja sopimuksen tulkintaan liittyvissä kysymyksissä. Konsultoimme tilanteessa, jossa johtavan viranhaltijan virkasuhde halutaan päättää yhteisymmärryksessä.
  • Uudelleenjärjestelyt: Konsultoimme erilaisissa rakennejärjestelyissä, yhtiöittämistilanteissa ja liikkeen luovutustilanteissa sekä niihin liittyvissä neuvottelumenettelyissä ja henkilöstövaikutuksien hallinnassa.
  • Virka- ja työsuhteeseen liittyvät erimielisyystilanteet: Avustamme erilaisissa selvitys-, kuulemis- ja neuvottelumenettelyissä. Arvioimme palvelussuhteen päättämisen juridisia edellytyksiä. Toimimme asiamiehenä eri tuomioistuimissa, yleisissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa ja työtuomioistuimessa.
  • Avustamme tarvittavien asiakirjojen ja hallintopäätösten valmistelussa.

Asiantuntijoillamme on kattava kokemus julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeudellisista asioista valtiolla, kunnissa ja seurakunnissa. Ymmärrämme, että konsultaatio julkisen sektorin palvelussuhdeasioissa edellyttää toimintaympäristön ja muun vaikuttavan lainsäädännön tuntemusta.

Palvelemme asiakkaitamme tehokkaasti, sillä osaamme ottaa huomioon työ- ja virkasuhdelainsäädännön lisäksi myös esimerkiksi hallintomenettelyä koskevan sääntelyn ja työ- ja virkaehtosopimusten sisällön.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!