Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri

Salla Pyymäki

Riidanratkaisu Työ- ja virkasuhdeoikeus

Kuka on Salla?

Salla Pyymäellä on laaja kokemus työ- ja virkasuhdeoikeuden alalla. Salla toimii julkisten ja yksityisten työnantajien neuvonantajana monipuolisissa työ- ja virkasuhdeoikeudellisissa kysymyksissä muun muassa työ- ja virkasuhteen päättämistilanteissa, työ- ja johtajasopimusten laadinnassa, yhteistoimintaneuvotteluissa, yritysjärjestelyissä ja liikkeen luovutustilanteissa.

Salla konsultoi myös julkisten organisaatioiden muutosprosesseissa, ja hänellä on kokemusta kunnallisesta hallintomenettelystä. Ennen asianajoalalla siirtymistään hän on työskennellyt KT Kuntatyönantajat ry:ssä.

Salla avustaa työnantajia erilaisissa työyhteisöjen ongelmatilanteissa esimerkiksi kiusaamisväitteiden selvittämisprosesseissa. Salla toimii asiamiehenä erilaisissa riitaprosesseissa yleisessä tuomioistuimessa, hallintotuomioistuimessa ja työtuomioistuimessa.

Salla kouluttaa paljon eri alojen esimiehiä työ- ja virkasuhdeoikeudellisista aiheista. Hänellä on pedagoginen koulutus.

Salla toimii lisäksi työyhteisösovittelijana, ja hän antaa sivutoimisesti työnohjausta yksilöille ja ryhmille.

Salla työskentelee Tampereen ja Helsingin toimistoissamme.

Koulutus

Työyhteisösovittelija-valmennus, TAKK 2022
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus, Tampereen kesäyliopisto 2018
Asianajajatutkinto 2014
Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto 2008
Filosofian maisteri, Tampereen yliopisto 2003

Työkokemus

Asianajotoimisto Roihu Oy, asianajaja, osakas 2015–
Virtaamo Konsultointi Oy, työnohjaaja, työyhteisösovittelija 2018–
Asianajotoimisto Eversheds Finland Oy (ja edeltäjät), lakimies, asianajaja 2013–2015
Asianajotoimisto Bützow Oy, lakimies 2011–2013
KT Kuntatyönantajat ry, työmarkkinalakimies 2009–2011

Jäsenyydet

Suomen Asianajajaliitto ry
Suomen Lakimiesliitto ry
Suomen Työnohjaajat ry

Kielitaito

suomi, englanti

Background

Tutustu ihmisiin

On meitä muitakin!

Asiantuntijat