Liikehuoneiston vuokrasopimus

Liikehuoneiston vuokrasopimus

Liikehuoneiston vuokrasopimuksesta on kyse, kun vuokranantaja luovuttaa vuokralaiselle rakennuksen tai sen osan käytettäväksi muuhun kuin asumiseen. Vuokrasopimuksen kohteena voivat luonnollisesti olla myös huoneistot tai vastaavat. Liikehuoneiston vuokrasopimusten osalta sopimusten kohtuullisuutta arvioidaan eri tavalla kuin asuinhuoneistojen vuokrasuhteissa, joissa vuokralaisena on tavallisesti kuluttaja.

 

Liikehuoneiston vuokrasopimus voi olla voimassa määräajan tai se voi olla voimassa toistaiseksi. Sopimuksen keston määritteleminen on osapuolten sopimusvapauden piirissä.

Myös liikehuoneistoa koskeva vuokrasopimus voidaan tehdä suullisesti, jolloin sopimus on voimassa toistaiseksi. Näyttökysymysten kannalta on kuitenkin suositeltavaa, että sopimus tehdään kirjallisesti.

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat sopia kohtuullisen vakuuden asettamisesta sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Liikehuoneistojen osalta laissa ei ole rajoitettu vakuussumman suuruutta kolmeen kuukauden vuokraa vastaavaan summaan, vaan laissa puhutaan ainoastaan kohtuullisesta vakuudesta. Käytännössä kohtuullinen vakuus riippuu sopimuksen sisällöstä ja vastaa tavallisesti 2–4 kuukauden vuokraa.

Osapuolet voivat vapaasti sopia sopimuksessa noudatettavasta irtisanomisajasta. Irtisanomisaika voi olla molemmille osapuolille sama. Elleivät osapuolet ole sopineet irtisanomisajoista, on irtisanomisaika vuokranantajalle 3 kuukautta ja vuokralaiselle 1 kuukausi.

 

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen päättäminen

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy sopimuksessa määritellyn irtisanomisajan kuluttua, jos kumpi tahansa osapuolista on irtisanonut sopimuksen. Osapuolet voivat myös sopia yhteisesti vuokrasopimuksen päättämisestä haluamallaan aikataululla tai yhteisesti sopia käynnissä olevan irtisanomisajan sisällä uudesta päättymisajankohdasta.

Vuokralainen ei tarvitse erityistä syytä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomiseen. Vuokranantajan on sen sijaan ilmoitettava aina irtisanomisen peruste.

Vuokralaisen ja vuokranantajan tulee toimittaa mahdollinen irtisanomisilmoitus kirjallisesti ja todisteellisesti. Olennaista on pystyä osoittamaan ja todistamaan ilmoituksen perille saapuminen.

Määräaikainen sopimus sitoo molempia osapuolia sopimuksessa määritellyn ajan, eikä määräaikaista sopimusta (esim. 60 kuukautta) voi yksipuolisesti päättää ilmoituksella.

 

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat tietyin edellytyksin purkaa vuokrasopimuksen, jolloin sopimus päättyy heti. Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen:

  • Mikäli vuokralainen laiminlyö vuokran maksamisen
  • Mikäli vuokraoikeus siirretään tai huoneisto tai osa siitä luovutetaan muuten toisen käyttöön vastoin säännöksiä.
  • Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty.
  • Vuokralainen viettää tai sallii huoneistossa vietettävän häiritsevää elämää.
  • Vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti.
  • Vuokralainen rikkoo terveyden ja järjestyksen säilyttämistä koskevia määräyksiä.
  • Mikäli vuokralainen muuten rikkoo olennaisella tavalla huoneistoa koskevaa sopimusta.

Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen:

  • Mikäli vuokranantaja rikkoo olennaisesti sitä, mitä huoneiston osalta on sovittu.
  • Huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen hallinnasta.
  • Huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen aiheutuu ilmeistä vaaraa terveydelle.

Vuokrasuhteen päättymisestä vahinkoa kärsivällä on oikeus saada korvaus aiheutuneesta vahingosta.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.