Asuntokauppa

Asunto-osakkeiden kauppaa sääntelee asuntokauppalaki

Asunnon ostaminen tai myyminen on usein arvoltaan merkittävimpiä oikeustoimia, joita ihminen tekee elämänsä aikana. Asuntokaupassa ei itse asiassa osteta tai myydä suoraan asuinhuoneistoa, vaan kysymys on sellaisten asunto-osakkeiden tai muiden yhteisöosuuksien kaupasta, jotka oikeuttavat asuinhuoneiston hallintaan. Tällaisista kaupoista säädetään asuntokauppalaissa.

 

Asuntokauppalaissa on erikseen säännökset uuden asunnon kauppaa ja käytetyn asunnon kauppaa koskien, joiden eroavuudet on huomioitava asuntokauppaa tehtäessä ja mahdollisessa riitatilanteessa. Asuntokauppalaki sisältää säädökset, joissa määritellään ostajien ja myyjien oikeudet sekä velvollisuudet asuntokaupassa sen eri vaiheissa.

Asuntokaupan ongelmatilanteet ja asunnon virheellisyys

Ongelmia asuntokauppoihin liittyen voi tulla jo tarjousvaiheessa, jos toinen osapuoli vetäytyy kaupasta. Perinteisimmät ongelmat asuntokaupan yhteydessä liittyvät kuitenkin asunnon ominaisuuksiin ja siinä mahdollisesti havaittuihin virheisiin.

Virhetilanteen sattuessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota asuntokauppalain virheilmoitusta koskeviin säädöksiin, jotta vältytään oikeudenmenetyksiltä. Mahdolliset asunnon virheen seuraukset asuntokaupassa ovat kaupan purku, hinnanalennus ja vahingonkorvaus.

Avustamme sekä myyjiä että ostajia erilaisissa asuntokaupan ongelmatilanteissa. Pyrimme aina päämiehemme edun mukaiseen ratkaisuun. Mikäli epäilet tarvitsevasi apua asuntokauppaasi liittyen, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä hyvissä ajoin.

 

Käytetyn asunnon tarkastusvelvollisuus on ostajalla

Käytetyn asunnon kaupassa ostajan on huolellisesti tarkastettava kaupan kohteena oleva asunto. Ostaja ei voi myöhemmin vedota sellaiseen virheeseen, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostaja ei voi myöhemmin vedota sellaisiin virheisiin, jotka hänen olisi tullut havaita asuntoa tarkastaessaan. Asuntokauppaa koskevissa riitatilanteissa on monesti kysymys siitä, että onko ostaja tarkastanut asunnon lain edellyttämällä tavalla ennen asuntokauppa tai siitä, että olisiko virhe tullut havaita tavanomaisessa kaupan kohteen ennakkotarkastuksessa.

Ostajan kannalta on erityistä merkitystä sillä, että onko hänellä ollut velvollisuus tarkastaa asunto poikkeuksellisen tarkkaan sekä siitä, että onko hänen tullut ymmärtää jonkin ilmenneen seikan merkitys tarkastusta tehdessään. Tilanteet ovat moninaisia ja arviointi edellyttää usein juristin tulkinta-apua.

Muut ostajan velvollisuudet asuntokaupassa liittyvät lähinnä kauppahinnan maksamiseen.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.