Rakentaminen

Rakentamiseen liittyy useita eri lakeja tilaajavastuulaista maankäyttö- ja rakennuslakiin. Tilaajaa ja urakoitsijaa velvoittavaa lainsäädäntöä löytyy kymmenistä laeista ja asetuksista sekä muista viranomaismääräyksistä. Sopimusoikeudellisesti rakennusurakkaan liittyy usein osapuolten sopimat rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. Näistä sovitaan yleensä silloin, kun kyseessä on ammattimainen rakennuttaminen. Kuluttajan ja urakoitsijan välillä sovitaan yleensä sovellettavan rakennusalan töitä koskevia yleisiä kuluttajasopimusehtoja RYS-9 1998.

Suunnittelusopimuksissa vastaavasti sovitaan noudettavana konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Sopimusehtojen tunteminen on välttämätöntä, jotta rakennushanke toteutuu onnistuneesti.

Suurin osa rakennusurakoista toteutetaan tavanomaisin urakkasopimuksin, joiden kohdalla käytetään edellä mainittuja yleisiä sopimusehtoja sellaisenaan tai vähäisin muutoksin. Yleisimmät rakennustyöhön liittyvät riidat koskevat erimielisyyttä siitä, miten esimerkiksi urakan aikana tehdyt lisä- ja muutostyöt korvataan, miten ne ovat vaikuttaneen urakka-aikaan ja miten ne suhtautuvat yleisiin sopimusehtoihin.

Olemme avustaneet asiakkaitamme maankäyttösopimuksissa, kaavoituksen ja kiinteistön muodostamisessa, rakennushankkeiden suunnittelu- ja urakkasopimuksissa, hankkeiden toteutusvaiheen urakkasopimuskäytännöissä sekä edellä mainittuihin sopimuksiin liittyvissä riitatilanteissa.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.