Vuokrasuhteet

Huoneenvuokraa koskeva lainsäädäntöä säädellään pääsääntöisesti kahdessa eri säädöksessä: laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta ja laissa liikehuoneiston vuokrauksesta.

Pääsääntöisesti lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta sovelletaan silloin, kun rakennus tai sen osa vuokrataan asumiskäyttöön. Lakia liikehuoneiston vuokrauksesta sovelletaan puolestaan silloin, kun rakennusta tai sen osaa käytetään johonkin muuhun kuin asumiskäyttöön. Hotellitoiminta ja majoitusliikkeiden toiminta on laissa erikseen säännelty.

Osa lainsäädännöstä on niin sanotusti vuokranantajaa pakottavaa lainsäädäntöä, jolloin siitä ei voida poiketa vuokralaisen vahingoksi.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.