Kiinteistökauppa

Kiinteistön kauppaa sääntelee maakaari, jossa on määritelty myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Kiinteistön kauppaan liittyy erityisiä muotovaatimuksia, jotka on syytä huomioida jo kaupan esisopimusvaiheessa. Vuokraoikeuden kauppaa eivät kiinteistön kaupan muotovaatimukset koske.

Kiinteistön kaupan riidat liittyvät tavallisesti kaupanteon jälkeen kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa esiintyviin virheisiin. Maakaaren säännösten mukaan ostajalla on oikeus hinnanalennukseen ja merkittävien virheiden johdosta kaupan purkuun. Tietyin edellytyksin kyseeseen tulee myös vahingonkorvaus.

Maakaaren mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö ei ole ominaisuuksiltaan sellainen kuin on sovittu tai se ei vastaa sitä mitä voidaan katsoa sovitun.

Tyypillisiä virhetilanteita

Tiedonantovirheet

Myyjä on ennen kaupantekoa antanut ostajalle virheellisen tiedon kiinteistöä koskevasta ominaisuudesta.

Rakennusvirheet

Rakennuksessa ilmenevät puutteet, jotka liittyvät viallisiin rakenteisiin. Usein rakennuksessa esiintyvät kosteus- ja mikrobivauriot ovat peräisin rakennusvirheistä tai puutteellisesti korjatuista kosteusvaurioista.

Pinta-alavirheet

Rakennuksen tai kiinteistön pinta-ala ei vastaa siitä annettuja tietoja.

Myyjälle ja ostajalle voi tulla erimielisyyttä siitä, rasittaako kaupan kohdetta sellainen virhe, joka oikeuttaa maakaaren mukaiseen hinnanalennukseen tai kaupan purkuun.

Jos kohtaat ongelmia kiinteistön kaupassa, ota yhteyttä meihin. Meillä on monipuolinen kokemus sekä myyjien että ostajien avustamisesta. Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.