Virheilmoitus käytetyn asunnon kaupassa

Ensin virheilmoitus

Käytetyn asunnon kaupassa ostajan tulee menetellä asuntokauppalain mukaisesti, jotta hän voi vedota virheeseen. Ostajan tulee ilmoittaa virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Arvioitaessa, milloin virhe on havaittu tai se olisi tullut havaita, ratkaisevana pidetään ajankohtaa, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä selville virheen merkityksestä.

Myyjä vastuussa kahden vuoden ajan

Myyjän vastuun takarajaksi asuntokauppalaissa on säädetty kaksi vuotta. Ostajan tulee ilmoittaa virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on luovutettu ostajalle. Kuitenkin esimerkiksi myytäessä asunto siellä asuvalle vuokralaiselle, kahden vuoden määräaika alkaa kulua kaupanteon ajankohdasta.

Virheeseen vetoaminen myöhemmin

Vaikka kohtuullinen aika virheen havaitsemisesta olisi kulunut tai yli kaksi vuotta olisi kulunut hallinnan siirtymisestä, ostaja voi kuitenkin tietyissä tilanteissa vedota virheeseen. Tämä tulee kysymykseen silloin, kun myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.