Hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus käytetyn asunnon kaupassa

Virhe oikeuttaa hinnanalennukseen

Käytetyn asunnon kaupassa ostajalla on lähtökohtaisesti oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuulliseen hinnanalennukseen. Virhettä vastaavan hinnanalennuksen määrä tyypillisesti lasketaan korjauskustannusten perusteella. Korjauskustannukset eivät useinkaan kerro koko totuutta, vaan hinnanalennuksen määrässä otetaan huomioon muun muassa mahdolliset tasonparannus, arvonnousu ja käyttöiän pidennys, joiden arviointiin vaikuttavat asunnon ikä ja siitä saadut tiedot kuten aiemmat remontit.

Kaupan purku viimesijaisena keinona

Jotta kaupan purku voisi tulla kysymykseen, tulee virheestä aiheutua ostajalle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena.

 

Myyjän huolimattomuus voi oikeuttaa vahingonkorvaukseen

Ostaja on oikeutettu vahingonkorvaukseen, jonka hän kärsii asunnon virheen vuoksi. Myyjä ei kuitenkaan joudu vahingonkorvausvastuuseen, mikäli hän osoittaa, että virhe ei johdu hänen huolimattomuudestaan. Korvattavia vahinkoja ovat tällöin kaikki sellaiset ostajan kärsimät vahingot, jotka ovat syy-yhteydessä virheeseen. Esimerkkeinä vahingoista voidaan mainita asiantuntija-avusta aiheutuneet kustannukset ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.