Mikrobit

Sisäilman mikrobit, homeet ja hiivat sekä sädesienet ja muut bakteerit ovat peräisin ulkoilmasta, maaperästä, kasveista, ihmisistä ja eläimistä. Mikrobit ovat osa normaalia elinympäristöämme ja niitä esiintyy kaikkialla, myös rakennusten sisäilmassa, pinnoilla ja rakenteissa. Tavallisten vaurioitumattomien rakennusten sisäilman mikrobilajisto on normaalisti hyvin samankaltainen kuin ulkoilman lajisto.

Rakenteiden kostuessa niissä olevat itiöt tai solut lähtevät kasvamaan muodostaen rakenteeseen mikrobikasvua. Pitkäaikaisen kosteusvaurion seurauksena voi puurakenteissa ilmetä myös sinistymä- ja lahovikaa. Kosteusvaurioista johtuvaan haitalliseen mikrobikasvustoon viittaa tavanomaista suurempi mikrobipitoisuus tai epätavallisten mikrobilajien esiintyminen näytteissä.

Mikrobit tuottavat sisäilmaan itiöitä, soluja ja muita mikrobiperäisiä hiukkasia sekä haisevia, kaasumaisia aineenvaihduntatuotteita. Osa mikrobeista voi tuottaa myös myrkyllisiä toksiineja.  Mikrobikasvun seurauksena vauriorakennusten sisäilman mikrobilajisto muuttuukin usein erilaiseksi kuin ulkoilman lajisto. Kosteusvauriomikrobikasvustoon viittaa muun muassa seuraavien homesienien esiintyminen näytteissä: Aspergillus versicolor, Fusarium, Phialaphora ja Stachybotrys. Maaperän bakteereista kosteusvaurioon viittaavat sädesienet kuten Streptomyces.

Korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota tai aistinvaraisesti todettua tai mikrobianalyysein varmistettua mikrobikasvustoa rakennuksen sisäpinnoilla, sisäpuolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoilmaa kulkeutuu sisätiloihin, pidetään terveydensuojelulain tarkoittamana terveyshaittana.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.