Riitojen ratkaiseminen

Rakennushankkeiden kaltaiset laajat sopimuskokonaisuudet aiheuttavat sen, että hankkeita ei aina voida viedä läpi ilman, että osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista syntyy riitaisuuksia. Kun riita-asiaa käsitellään oikeudessa vuosien jälkeen, ilmenee korostetusti rakennusvirheiden, viivästymisten sekä muiden haittojen selvittämisen vaikeus. Osapuolten välisten erimielisyyksien synnyttyä on tärkeää dokumentoida esimerkiksi lisäkustannusten määrä, jotta myöhemmin voidaan esittää luotettava näyttö vaatimusten tueksi. Osapuolten ilmoitukset sekä huomautukset työn aikana on syytä tehdä kirjallisesti siitä huolimatta, että esimerkiksi lisä- ja muutostöitä usein tilataankin ensivaiheessa suullisesti.

Riitojen sovittelu ja sopiminen

Pitkien oikeusprosessien välttämiseksi paras ratkaisu riitojen ratkaisemiseksi on sopiminen. Jos osapuolet eivät itse löydä sovintoa, voivat he pyytää rakennusalan oikeuskysymyksiä tuntevan asiantuntijan sovittelemaan riitaa. Yleisissä alioikeuksissamme on lisäksi käytössä tuomioistuinsovittelu, jota käytettään yhä useammin myös rakennusriitojen sovinnolliseksi ratkaisemiseksi.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.