Lisä- ja muutostyöt rakennusurakassa

Rakennusurakassa tulee usein erimielisyyttä urakoitsijan lisä- ja muutostöistä. Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE 1998 lisä- ja muutostyöt on jaoteltu siten, että lisätyöksi katsotaan sellainen urakoitsijan suoritus, joka ei ole urakkasopimuksen mukaan alun alkaenkaan kuulunut urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Sen sijaan muutostyöksi katsotaan sopimuksen pohjana olevien suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvaa suorituksen muutosta.

 

Erimielisyydet koskevat yleensä sitä, onko tiettyä työtä pidettävä sellaisena lisä- ja muutostyönä, joka oikeuttaa urakoitsijan korvaukseen ja urakka-ajan pidennykseen. Arvioitaessa sitä, mitä työsuoritteita urakkaan kuuluu, pidetään lähtökohtana urakkasopimusasiakirjojen sisältöä. Toisaalta suunnitelmia täsmennetään usein urakan aikana, eikä urakoitsijalla ole oikeutta lisä- ja muutostöiden osalta lisäkorvaukseen tai urakka-ajan pidennykseen sellaisista töistä, jotka urakoitsijan olisi ennen sopimuksen allekirjoittamista pitänyt ottaa huomioon.

Urakoitsijalla voi olla myös velvollisuus toteuttaa tilaajan edellyttämät muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta suoritusta toisen luonteiseksi. Tästä on otettu määräys YSE 1998 ehtojen 43 §:ään. Tilaajalla on puolestaan velvollisuus maksaa urakoitsijalle muutostyöstä lisäkorvaus.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.