Urakkamuodot

Rakennushanke voidaan toteuttaa usealla eri tavalla hankkeen laajuuden ja laadun mukaan. Rakennusurakoissa urakoitsijalle kuuluu varsinaisen rakentamisen lisäksi suunnittelu joko osittain tai kokonaan.

KVR-urakka

Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR-urakka tarkoittaa sitä, että urakoitsija huolehtii koko rakennushankkeen toteuttamisesta mukaan luettuna kokonaiskoordinointi ja suunnittelu. Tällöin rakennuttaja on sopimussuhteessa vain urakoitsijaan, ja urakoitsijan alaisina toimivat suunnittelija ja aliurakoitsijat.

Kokonaisurakka

Kokonaisurakka poikkeaa KVR-urakasta siten, että rakennuttaja tilaa suunnittelun ja urakoitsija toimii pääurakoitsijana, jonka alaisina toimivat aliurakoitsijat. Kokonaisurakassa pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden suorituksista kuin omistaan.

Jaettu urakka

Jaettu urakka tarkoittaa sitä, että urakka pilkotaan osiin ja jaetaan useamman urakoitsijan tehtäväksi. Jaetussa urakassa rakennuttaja tekee eri urakkasopimukset useamman urakoitsijan kanssa jaetusta urakasta. Jaetussa urakassa on tavallisesti pääurakoitsija, jonka tehtävänä on rakennusteknisten töiden tekeminen, kun taas erikoistöiden tekeminen on jätetty sivu-urakoitsijoille. Jaetussa urakassa rakennuttaja ottaa riskin siitä, että eri urakoitsijoiden toiminta aiheuttaa vahinkoa toiselle urakoitsijalle.

Projektinjohtourakka

Projektinjohtourakoinnissa erillinen projektinjohto-organisaatio korvaa pääurakoitsijan. Organisaatiossa voi olla henkilöitä rakennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan organisaatioista. Projektinjohtourakassa urakoitsija huolehtii rakennuttaja- ja työmaatehtävistä sekä pääurakoitsijan töistä.

Kokonaishintaurakka

Kokonaishintaurakassa urakoitsija sitoutuu tekemään rakennustyön valmiiksi kiinteällä kokonaishinnalla. Kokonaishintaurakassa keskeistä on se, että sopimusta tehtäessä on tarkasti määritelty rakennustyön sisältö eli rakennettavan kohteen suunnitelmat. Keskeneräiset suunnitelmat tarkoittavat yleensä kohonneita rakentamiskustannuksia runsaina lisä- ja muutostöinä.

Laskutyöurakka

Laskutyöurakassa sovitaan urakoitsijan tuntihinnoista, urakoitsijan oman kaluston käyttämisestä ja veloitushinnoista sekä muista kustannuseristä. Laskutyöurakassa rakentamisen kokonaiskustannus jää rakennuttajan riskiksi.

Työnjohtourakka

Työnjohtourakka on laskutyöpohjainen urakka. Työnjohtourakassa urakoitsija antaa rakennuttajan käyttöön korvausta vastaan työnjohdon sekä mahdollisesti erikseen sovittavan kaluston.

Tavoitehintaurakka

Tavoitehintaurakka on kokonaishintaurakan ja laskutyöurakan välimuoto. Kyseessä on laskutyöurakka, jossa sovitaan, että urakoitsijan voitto-osauus lisääntyy silloin, kun rakennushankkeen kokonaiskustannukset jäävät alle tavoitehinnan. Tällä urakkamuodolla voidaan vähentää laskutyöurakkaan liittyvää riskiä kustannusten kasvamisesta. Se on käyttökelpoinen urakkamuoto silloin, kun hankkeen suunnitelmiin liittyy epävarmuustekijöitä.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.