Työoikeudelliset riitaprosessit

Aina hyvä asioiden ennakointi tai huolellinen valmistelukaan ei auta, vaan asiat saattavat kärjistyä riitaisiksi.

Olemme erikoistuneet työ- ja virkasuhderiitoihin ja hoidamme asiakkaidemme riita-asiat ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja tarpeettomia kuluja välttäen. Tärkeintä meille on asiakkaan etu ja ehdoton luottamuksellisuus. Annamme asiakkaalle realistisen arvion riita-asian menestymismahdollisuuksista oikeudessa sekä mahdollisesta kuluriskistä. Selvitämme myös, onko asiakkaalla oikeusturvavakuutus ja haemme asiakkaalle asiaan oikeusturvapäätöksen. Mikäli yrityksellä on oikeusturvavakuutus, se korvaa vakuutusehtojen mukaisesti yleensä yrityksen omat asianajokulut omavastuuta lukuun ottamatta.

Palvelemme asiakkaitamme muun muassa seuraavissa erimielisyys- ja riitatilanteissa:

 • työ- ja virkasuhteen aikaiset erimielisyystilanteet ja niihin liittyvät neuvottelut (esimerkiksi palkkaa koskevat erimielisyydet)
 • työ- ja virkasuhteen päättämiseen liittyvät erimielisyystilanteet ja neuvottelut
 • erilaisiin syrjintäväitteisiin liittyvät riitatilanteet
 • yhteistoimintalakiin perustuvat riitatilanteet
 • kilpailukielto- ja salassapitosopimuksiin liittyvät erimielisyydet
 • työturvallisuuteen liittyvät rikos- ja riita-asiat
 • työsyrjintärikokset
 • yrityssalaisuuden rikkomiseen liittyvät rikosasiat
 • sovintoneuvottelut ja päättämissopimukset
 • välimiesmenettelyt
 • työtuomioistuinriidat
 • hallinto-oikeusprosessit.

Monissa tapauksissa samassa riita-asiassa saatetaan esittää useita liitännäisvaatimuksia.

Työsuhteen päättämiseen liittyvissä riitatilanteissa on hyvä muistaa, että päättämisperusteen olemassaolosta on näyttötaakka pääsäännön mukaan aina työnantajalla.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!