Työsuojelu ja työturvallisuus

Työsuojelu ja työhyvinvoinnin edistäminen ongelmatilanteiden välttämiseksi

Työpaikan työsuojelutoiminta on työnantajan vastuulla, mutta työhyvinvointia on syytä vaalia myös koko työpaikan voimin. Työsuojelu painottuu yhä enemmän henkiseen työsuojeluun ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Työpaikan eri toimijoiden yhteistyöhön perustuva ja kunkin työpaikan tarpeisiin räätälöity työhyvinvointiohjelma edesauttaa työkykyä ja estää ongelmatilanteiden syntymistä. Monet ongelmatilanteet voidaan välttää aktiivisilla ja oikea-aikaisilla toimenpiteillä.

 

Työterveyshuolto erityisasiantuntijana

Työterveyshuolto on työhyvinvoinnin erityisasiantuntija, joka auttaa lähes kaikissa tilanteessa, mutta työnantaja ei voi ulkoistaa vastuutaan työsuojelusta ja työhyvinvoinnista. On suositeltavaa rakentaa toimiva yhteistyö ja sopia yhteiset pelisäännöt työterveyshuollon palvelutarjoajan kanssa.

Työsuojelu juridisesta näkökulmasta

Joskus työsuojeluun liittyy myös juridisia kysymyksiä. Silloin me autamme arvioimaan tilannetta ja eri etenemisvaihtoehtoja. Lähestymme asiaa juridiikan lisäksi aina hyvän henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Meillä on vankka kokemus myös käytännön työsuojelutoiminnasta ja esihenkilön roolista henkisen työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäjänä. Tavoitteenamme on löytää oikea ratkaisu kuhunkin tilanteeseen.

Konsultoimme esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Toistuvat sairauspoissaolot ja alentunut työkyky
  • Työtehtävien muutostarpeet ja esihenkilön toimintamahdollisuudet
  • Osatyökyvyttömyys, osasairauspäiväraha ja työkokeilut
  • Työpaikkakiusaamisen kokemukset – juridinen ja HR-lähtöinen ongelmanratkaisu
  • Yhteistyö ja vastuunjako työterveyshuollon kanssa
  • Yhteydenpito työsuojeluviranomaiseen
  • Työsuojeluun, syrjintään ym. liittyvät rikosprosessit

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!